Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dalane barnevern

Dalane barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Hvem er Dalane barnevern?

Kontakt oss

Dalane barnevern er en interkommunal tjeneste mellom Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune er vertskommune. Barneverntjenesten har bemannet resepsjon og er tilgjengelig på telefon 51 46 84 00 i ukedager mellom 08:00 og 15:00.

Dalane barnevern har interkommunal akuttberedskap som dekker Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Ved akutte henvendelser utenom arbeidstid kan barnevernvakten kontaktes på telefon 400 34 573. Barnevernvakten gir hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år og deres familier.

Barnevernet

Hvordan jobber barneverntjenesten?

Barneverntjenesten tar alltid utgangspunkt i en henvendelse som blir kalt "bekymringsmelding" eller «melding». De fleste bekymringsmeldinger kommer fra andre som kjenner barnet, eksempler på dette kan være barnehage, PP-tjenesten, skolen, helsesøster, venner av familien og naboer som er bekymret for barnets utvikling. Mange barnevernssaker starter også med at foreldrene selv tar kontakt. Dersom foreldre selv tar kontakt regnes dette som en søknad om hjelpetiltak.

Varberg og Strandgata

Skjema

Diverse skjema for utfylling kan lastes ned her.

Kontakt oss

51 46 84 00

Ekspedisjon 400 21 325
Barnevernvakt 400 34 573

Postadresse

Postboks 70
4379 Eigersund
E-post

Besøksadresse

Strandgaten 18
4370 Egersund

Digipost

Sendes til vårt organisasjonsnummer
986 444 459