Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Organisasjon

Organisasjonskart for Eigersund kommune

 

Politisk struktur

Organisasjonskart for politisk struktur

Tidligere versjoner

Kommunedirektør Helse og omsorg Finans og analyse Organisasjon og læring Tekniske tjenester Kultur og oppvekst Samfunnsutvikling Kommunikasjon Hjemmesykepleie og miljøtjeneste Bo- og servicesenter Hverdagsrehabilitering Kjøkken NAV 2 vest Legevakt Mestringsenheten Fysio og ergoterapi Eigersund helsestasjon 3ABC Skole Barnehage PPT Barnevern Kulturformidling Bibliotek Fritidsklubb Voksenopplæring Prosjekt Brann og redning Bygg og eiendom Vann og avløp Vei og utemiljø Kart og oppmåling Byggesak Landbruk Plankontor Økonomi og regnskap Lønn IKT Veiledningstorg Dokumentsenter Kulturskole

Organisasjonskart

Vårt hovedkart med oversikt over de seks tjenesteområdene som hver har sin kommunalsjef. For mer detaljert kart, se de neste sidene for hvert tjenesteområde.

Kommunedirektørens lederteam

Kommunedirektørens lederteam består av kommunedirektør, kommunalsjefer samt kommunikasjonssjef som er en stabsfunksjon under kommunedirektøren.

Kommunedirektørens stab

Når en snakker om kommunedirektørens stab så inkluderer dette kommunikasjon, finans og analyse, samt organisasjon og læring. Alle markert her med blått.


Last ned

Organisasjonskart.pdf


Portretter av ledelsen

Last ned portretter av politisk- og administrativ ledelse her.