Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post

2 VEST

2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 45 26 01 44 452 60 144

3 ABC

3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025

BIBLIOTEK

Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Johnsen Tove Diana Nilsdotter Bibliotekar 51 49 10 03 940 12 457
Pedersen Henning Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459

BYGG OG EIENDOM

Ims Jarle Rådgiver 51 46 80 84 486 02 008
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 51 46 80 91 908 91 427
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 979 46 858

BYGG OG EIENDOM DRIFTSPERSONELL

Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 96 09 70 469 60 970
Frustøl Stine Dversnes Driftsoperatør 926 45 298
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Johnsen Åge Fagleder 47 47 55 09 474 75 509
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 92 04 71 84 920 47 184
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 90 73 04 70 907 30 470
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 90 88 39 06 908 83 906
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 95 05 35 30 950 53 530
Ørmen Reidar Driftsoperatør 474 65 157

BYGG OG EIENDOM RENHOLD

Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154

BYGGESAK

Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 82 73 457 32 541
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10 940 09 861
Tønnessen Tina Byggesaksleder 51 46 83 18 928 55 699

DELTA

Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186

DOKUMENTSENTER

Dokumentsenter Dokumentsenter 51 46 80 99
Friestad Kjersti Konsulent 51 46 80 25
Raugstad Marius Leder 51 46 80 56 409 21 262
Stapnes Mariell Konsulent 51 46 80 18 406 04 018
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293

EGERSUND KULTURHUS

Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149

EIGERSUND BRANN OG REDNING

Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Adrian Myklebust Feier 99 56 91 00 995 69 100
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Skipstad Alf Branninspektør 51 46 83 47 916 73 307
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40

EIGERSUND HELSESTASJON

Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 51 46 81 62 959 10 383
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 81 59 905 83 559
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50 476 92 981
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53 940 11 424
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Seglem Lise Helsesykepleier 51 46 81 37 404 08 147
Sirevåg Mariann Rosland Helsesykepleier 940 03 592
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 51 457 22 406
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 989 02 031
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 51 46 81 56 457 26 535
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 51 46 81 37 479 78 030
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 51 46 81 62 477 86 265

EIGERSUND KOMMUNE

Eigersund NAV 55 55 33 33 555 53 333
Meling Siri A. Kommunedirektør 51 46 80 15 913 81 322

EIGERSUND KULTURSKOLE

Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150

EIGERØY SKOLE

Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 84 38 969 47 943
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 84 37 986 65 369
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 84 36 995 91 603

FAGFORBUNDET

Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 71 901 31 963

FINANS OG ANALYSE

Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Edland Siri Økonomirådgiver 915 93 102
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46 480 79 872
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43 938 85 693

FLYKTNINGETJENESTEN

Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
MangDun Manu Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479

FOLKEHELSE OG FRISKLIVSSENTRAL

Brynjelsen Sandra Emilie Folkehelsekoordinator 457 29 316

FORVALTNINGSENHETEN

Eide Tanja Konsulent 457 27 791
Pettersen-Dahl Tveit Hege Konsulent 458 71 073
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047

FRIVILLIGSENTRALEN

Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27

FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTEN

Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24 489 95 142
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 477 92 127
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27 489 50 989
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22 488 92 469

GRØNE BRÅDEN BARNEHAGE

Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403

GRØNE BRÅDEN SKOLE

Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 48 33 986 10 510
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827

HELLELAND SKOLE

Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Ege Thomas Rektor 483 64 199

HELLVIK BARNEHAGE

Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645

HELLVIK SKOLE

Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34

HELSE OG OMSORG

Bårdsen Else Beth Kreftkoordinator 51 46 80 75 474 58 335
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 51 46 80 79 991 68 405
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Stormo Gunn Helene Faglig koordinator 901 14 620
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 1

Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Vakttelefon Sykepleiervakt 91 71 63 20 917 16 320

HJEMMESYKEPLEIEN DISTRIKT 2

Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Hjemmesykepleien Vakttelefon 404 49 901
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459

HOVEDVERNEOMBUD

Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898

HR/HMS

Huse John HR rådgiver 902 84 476
Iversen Morten Fagleder 51 46 81 93 405 18 004
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 51 46 80 16 477 92 638
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 51 46 80 26 477 92 623
Sirevåg Eva HR rådgiver 51 46 80 20 913 83 902
Urdal Marie HR rådgiver 51 46 80 32 977 98 963

HUSABØ SKOLE

Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 41 472 95 727

HUSABØ SKOLE SFO

Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140

HUSABØ UNGDOMSSKOLE

Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725

HVERDAGSREHABILITERING

Helleren Daniel Bjørnestad Fagleder 457 29 398
Lind Grethe Leder 916 23 276
Remme Nina Fagarbeider, helse 916 67 088
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422

IKT

Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Brands Christiaan Konsulent 900 51 350
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 15 413 76 646
Rannestad Arne Leder 51 46 81 13 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 918 63 158
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757

JERNHAGEN BARNEHAGE

Eikenes Cecilie Styrer
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52

KART OG OPPMÅLING

Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16 995 50 407
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Strand Hans-Marius Ingeniør 51 46 83 04 989 03 805

KJERJANESET BO OG SERVICE SENTER

Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 47 97 69 20 479 76 920
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Larssen Jarl Einar Sjåfør 47 78 59 78
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Omdal Mari Skaara Sykepleier 45 41 63 10 454 16 310
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459

KJØKKENET

Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890

KOMMUNIKASJON

Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 51 46 82 22 416 11 432
Wigestrand Svein Oskar Beredskapsleder 48 99 44 78 489 94 478

KOORDINERENDE ENHET

Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825

KORTTIDSLAGERET

Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403

KULTUR OG OPPVEKST

Bergøy Kari Anne Oppvekstkoordinator 45 44 61 55 454 46 155
Bode Anne Dagrun Konsulent 51 46 82 40
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Gravdal Bente Prosjektmedarbeider 902 31 716
Havsø Karina Barnehagesjef 51 46 82 43 915 71 282
Obrestad Leif Skolesjef 51 46 80 19 969 46 332
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 48 20 00 08 482 00 008
Ålgård Hanne Elin Leder styrket barnehagetilbud 51 46 80 33 932 15694

KULTURFORMIDLING

Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kultursjef 51 46 82 29 995 51 759

LAGÅRD BO OG SERVICESENTER

Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68

LAGÅRD UNGDOMSSKOLE

Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 68 685
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 21 976 98 623

LANDBRUK

Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494

LEGEVAKT

Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220

LUNDEÅNE BO OG SERVICE SENTER

Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Nærland Lene Fagleder 40 03 53 35
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459

LØNNINGSKONTORET

Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30 474 55 389
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28 940 23 089

MESTRINGSENHETEN

Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868

MESTRINGSENHETEN - PSYKISKE HELSETJENESTER

Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 970 74 609
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Eike Katrine Hjelpepleier 457 33 581
Eker Silje Marie Saltvedt Pleiemedarbeider 457 33 553
Eriksen Anneline Miljøterapeut 416 01 497
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 479 77 550
Håland Maren Miljøterapeut 457 34 989
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 51 46 33 16 400 27 039
Johansson Mariann Miljøterapeut 1 51 46 33 13 474 71 685
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 47 79 26 60 477 92 660
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 970 74 611
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 48 99 94 58 489 99 458
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674

MESTRINGSENHETEN - RUS OG PSYKISKE HELSETJENESTER

Bofellesskap IBO 51 49 63 00
Hovland Hanne Ødegård Miljøterapeut 1 40 03 41 77 400 34 177
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 48 89 31 07 488 93 107

MILJØTJENESTEN SENTRUM/ BLÅSENBORG

Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 474 58 332
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 41 79 488 91 997
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Kleivane Tone Miljøterapeut 1 94 01 80 93 940 18 093
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ AKTIVITETSSENTERET

Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012

MILJØTJENESTEN SLETTEBØ/ LAGÅRD

Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Østbø Jeanett Konstituert leder 51 46 13 52

NORSK LEGEFORENING

Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838

NORSK SYKEPLEIERFORBUND

Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405

ORGANISASJON OG LÆRING

Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 51 46 80 48 995 69 053
Sandstøl Arild Kommunalsjef 51 46 80 15 976 92 405

PINGVINEN FRITIDSKLUBB

Vanglo Inghild Daglig leder 474 52 073

PLANKONTORET

Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24 958 55 747
Hagen Annika Rådgiver 51 46 83 24 457 21 564
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 51 46 83 21 958 84 976

POLITISK LEDELSE

Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802

POLITISK SEKRETARIAT

Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180

PP TJENESTEN

Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Holmen Hilde Kristin 51 46 82 12 456 92 293
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 51 46 82 14 992 79 898
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kaasa Marie Bore Leder 51 46 82 72 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Palmquist Tove Larsson Logoped 458 77 325
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 940 19 097
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55 988 16 869

PRIVATE BARNEHAGER

Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Varden Barnehage 51 49 52 25

PROSJEKT

Andreassen Rune Prosjektleder 51 46 83 58 995 29 836
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 97 69 41 14 976 94 114
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205

REGNSKAPSKONTORET

Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Larsen Merethe Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Søyland May Rita 51 46 80 58
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546

RUNDEVOLL BARNEHAGE

Barnehage Rundevoll 989 01 280
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 984 11 721

RUNDEVOLL SKOLE

Holloway Solfrid Leder SFO
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 936 54 901
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 99 15 87 49 991 58 749
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514

SAMFUNNSUTVIKLING

Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 51 46 83 59 940 22 283

SLETTEBØ BARNEHAGE

Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833

STAMINA

Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218

TEKNISK

Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 51 46 83 09 957 57 317

TRANSPORTTJENESTEN

Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899

TUSENBEINET ÅPEN BARNEHAGE

Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286

UTDANNINGSFORBUNDET

Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787

VANN OG AVLØP

Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22

VANN OG AVLØP DRIFTSPERSONELL

Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154

VEI OG UTEMILJØ

Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 51 46 83 23 466 31 636
Efteland Ove Rådgiver veiprosjekter 906 94 519
Eikeland Tone Leder 51 46 82 19 412 31 989
Hansen Jørn Rådgiver vei og trafikksikkerhet 51 46 82 18 916 41 243
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 51 46 83 15 476 63 389

VEI OG UTEMILJØ DRIFTSPERSONELL

Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987

VEILEDNINGSTORG

Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 91 11 06 42 911 10 642
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 97 58 42 78 975 84 278
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 45 50 11 80 455 01 180

VOKSENOPPLÆRING

Bjerkreim Valborg Logoped 457 31 946
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.