Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kultur og oppvekst

Organisasjonskart for kultur og oppvekst

Rådmann Helse og omsorg Kultur og oppvekst Tekniske tjenester Finans og analyse Kommunikasjon Organisasjon og læring Skole Barnehage PPT Barnevern Kulturformidling Bibliotek Pingvinen fritidsklubb

Kultur og oppvekst

Med hovedkontor og stabsfunksjon på rådhuset har tjenesteområdet kultur og oppvekst åtte barne- og ungdomsskoler samt kulturskole. Videre er det fem kommunale barnehager pluss en korttidsbarnehage, PP-tjeneste og barnevern.

Tjenesteområdet har også ansvar for bibliotek og kulturformidling inkludert kino og kulturhus.

Rådmannens lederteam

Rådmannens lederteam består av rådmann, kommunalsjefer samt kommunikasjonssjef som er en stabsfunksjon under rådmann.

Rådmannens stab

Når en snakker om rådmannens stab så inkluderer dette kommunikasjon, finans og analyse, samt organisasjon og læring. Alle markert her med blått.