Eigersund kommune, ved rådmann, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Eigersund kommune samler inn og behandler personopplysninger som vi trenger for å tilby deg offentlige tjenester eller utføre lovpålagte oppgaver.

Når vi «behandler personopplysninger», betyr det for eksempel at vi registrerer opplysningene, setter dem sammen, lagrer dem eller utleverer dem.

Hva er det rettslige grunnlaget for at vi kan behandle personopplysningene dine?

For å kunne behandle personopplysningene dine må vi ha et rettslig grunnlag. Det kan enten være at du har gitt oss samtykke til å håndtere personopplysningene eller vi skal oppfylle en avtale med deg. I mange tilfeller er det også nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse eller utøve offentlig myndighet.

Dersom behandlingen er basert på samtykke vil du bli informert om at det er frivillig å gi fra deg opplysningene, og at du har rett til å trekke samtykke tilbake når som helst. 

Her er noen av de sentrale lover og forskrifter som regulerer kommunens behandling av personopplysninger:

 • Personopplysningsloven
 • Offentleglova  med forskrifter
 • Forvaltningsloven
 • Arkivloven
 • Opplæringsloven
 • Helseregisterloven

Hvor henter vi opplysningene fra?

Eigersund kommune henter inn nødvendig informasjon fra deg direkte når du søker om en tjeneste fra kommunen. Det kan for eksempel være opplysninger du oppgir i en søknad eller ved ansettelse hos oss.

Vi henter også opplysninger fra offentlige myndigheter eller offentlige registre, som for eksempel Folkeregisteret, NAV eller Skatteetaten.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Når du er i kontakt med oss behandler vi opplysninger som er nødvendig for å behandle henvendelsen. Vi skal ikke samle inn flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig for saken/formålet.

Det kan være opplysninger om:

 • Kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
 • Identitetsopplysninger som fødselsnummer, d-nummer, kjønn, statsborgerskap
 • Opplysninger om dine relasjoner til andre, som for eksempel ektefelle, samboer, barn, sivilstatus
 • Helseopplysninger
 • Opplysninger knyttet til de tjenester som du som innbygger benytter, for eksempel barnehage, skole, byggesak, renovasjon, m.m.

Les mer på datatilsynet.no om hva som regnes som personopplysninger.

Eigersund kommune er pliktige til å føre protokoll over behandlinger av personopplysninger som utføres under vårt ansvar. Disse er under arbeid og vil bli publisert fortløpende.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel etter bestemmelser i arkivloven.

Hva registreres når du bruker nettsiden vår?

Eigersund kommunes nettside, www.eigersund.kommune.no, bruker informasjonskapsler for at ulike tjenester på nettsiden vår skal fungere, for å tilby publikum tilpassede nettjenester og sikre best mulig brukeropplevelse. En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på maskinen din.

Les mer om bruk av informasjonskapsler, statistikk og webanalyse nettstedet benytter.

Personvernombud

Eigersund kommune har et eget personvernombud. Ombudet skal bidra til at vi følger kravene i regelverket og være bindeledd mellom deg og kommunen dersom du behøver hjelp i forhold til dine rettigheter.

Leif E Broch
e-post: info@eigersund.kommune.no
Telefon: 908 81 568