Vilkår for bruk

Bildene kan fritt brukes etter avtale, eller i saker hvor våre ledere har kommet med uttalelser eller gjort intervjuer. Der det er mulig skal fotograf Arne Ove Østebrøt krediteres. Klikk bildene for å laste ned full versjon.

Bilder av politisk ledelse finner du her

Kommunedirektør
Siri A. Meling
Mobil: 913 81 322
Telefon: 51 46 80 15
E-post: siri.meling@eigersund.kommune.no

Portrett  Portrett

Ass. kommunedirektør / kommunalsjef samfunnsutvikling
Arvid Salvesen Røyneberg
Mobil: 475 15 151
E-post: arvid.royneberg@eigersund.kommune.no

Portrett    Portrett

Kommunalsjef helse og omsorg
Ingeborg Havsø
Mobil: 991 68 405
Telefon: 51 46 80 79
E-post: ingeborg.havso@eigersund.kommune.no

Portrett   Portrett  

Kommunalsjef kultur og oppvekst
Jan Harald Forsmo
Mobil: 469 44 273
Telefon: 51 46 82 14
E-post: jan.harald.forsmo@eigersund.kommune.no

Jan Harald Forsmo

Kommunalsjef teknisk
Jone Omdal
Mobil: 957 57 317
Telefon: 51 46 83 09
E-post: jone.omdal@eigersund.kommune.no

Portrett   Portrett  

Kommunalsjef finans og analyse
Tore Ludvig Oliversen
Mobil: 900 67 425
Telefon: 51 46 80 41
E-post: tore.ludvig.oliversen@eigersund.kommune.no

Portrett   Portrett

Kommunalsjef organisasjon og læring
Arild Sandstøl
Mobil: 976 92 405
Telefon: 51 46 80 15
E-post: arild.sandstol@eigersund.kommune.no

Portrett   Portrett

Kommunikasjonssjef
Leif E. Broch
Mobil: 908 81 568
E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no

Portrett   Portrett

 

Stedfortredere og annen kontaktinformasjon

Se også vår nettside Kontaktinformasjon - vakt og beredskap der du bla finner oversikt over stedfortredere mm.