/Ordfører

Ordfører

print.png email  .png
Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Ordføreren i Eigersund kommune heter Odd Stangeland og har sitt kontor i 4. etasje i rådhuset.

Ordføreren er opptatt av at innbyggerne skal ha et så godt og bredt tjenestetilbud som mulig og bli godt ivaretatt ved henvendelser til kommunen.

Næringsliv og innbyggere i kommunen er velkommen til å ta kontakt hvis en tror det er noe ordføreren kan bistå med. For å sikre at ordføreren er tilstede, kan det være lurt å ta kontakt på forhånd, enten direkte eller til sentralbordet 51 46 80 00.
 

Kontaktinformasjon

Opprettet 29. januar 2010 Oppdatert 13. november 2017