Dette er Stangelands tredje periode i Eigersund-politikken. Ordføreren har styreverv i KS Rogaland sitt fylkesstyre og i styret for Greater Stavanger.

Mobil: 488 91 802 - E-post
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund
Instagram, Facebook

Fra 2011 til 2015 var han gruppeleder for Arbeiderpartiet, samt styreleder først for Egersund havn KF og senere nyopprettede Eigersund Næring og havn KF. I perioden 2007 til 2011 var han medlem av helse- og omsorgsstyret og varamedlem til kommunestyret.

Ordføreren er opptatt av at innbyggerne skal leve gode liv i et trygt, inkluderende og mangfoldig lokalsamfunn. Retten til et godt liv og like muligheter skal være uavhengig av hvor en bor. I Eigersund kommune er vi Sammen for alle.

Næringsliv og innbyggere er alltid velkommen til å ta kontakt. For å sikre at ordføreren er tilstede, kan det være lurt å ta kontakt på forhånd, enten direkte eller til sentralbordet 51 46 80 00.


Politisk ledelse 

Ordfører, varaordfører og utvalgsledere med kontaktinfo og bilder.

Nedlasting av bilder

Bildene kan fritt brukes etter avtale, eller i saker hvor en har kommet med uttalelser eller gjort intervjuer. Om mulig skal fotograf Arne Ove Østebrøt krediteres. Klikk bilde for å laste ned full versjon. Bilder av administrativ ledelse her.

Kontaktinformasjon for andre utvalgsmedlemmer finner du som siste side på alle møteinnkallinger.

Ordfører
Odd Stangeland (Ap)
Mobil:488 91 802
E-post:odd.stangeland@eigersund.kommune.no

Odd-Stangeland-portrett-Thumb.jpg  Odd-Stangeland-Thumb.jpg

Varaordfører
Leif Erik Egaas (H)
Mobil: 901 25 117
E-post:leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no

Leif-Erik-Egaas   Leif-Erik-Degas-portrett

Uvalgsleder planteknisk utvalg
Kjell Vidar Nygård (H)
Mobil: 932 36 261
E-post: kvn@euv.no

Vidar Nygår Vidar Nygår

Utvalgsleder levekårsutvalg
Beate Kydland (Ap)
Mobil: 920 65 889
E-post: beate.kydland@dabb.no

Portrett av Beate Kydland  Beate Kydland

Utvalgsleder felles brukerutvalg
Svenn Manum (Ap)
Mobil: 918 32 519
E-post: svenn.manum@dabb.no