Facebook: Ordfører i Eigersund
Mobil: 930 65 647
E-post: anja.hovland@eigersund.kommune.no
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund

Anja har fire perioder i Eigersundspolitikken. Fra 2011-2015 var hun medlem av Administrasjonsutvalget og 1. varamedlem til kommunestyret. I perioden 2015 til 2019 var hun medlem av kommunestyret, formannskap og kommuneplanutvalget. I 2019 ble hun gruppeleder for Høyre og var medlem av kommunestyret, formannskap og utvalg for samfunnsutvikling.

Ordføreren er opptatt av at Eigersund skal være en attraktiv og inkluderende kommune for innbyggere og næringsliv. Alle innbyggere skal ha like muligheter til å leve gode liv uavhengig av hvor en bor. Kommunen skal ha gode og forutsigbare vilkår for næringslivet og legge til rette for økt verdiskaping og vekst. I Eigersund kommune er vi Sammen for alle.

Næringsliv og innbyggere er alltid velkommen til å ta kontakt. For å sikre at ordføreren er til stede, kan det være lurt å ta kontakt på forhånd, enten direkte eller til sentralbordet 51 46 80 00.


Politisk ledelse 

Ordfører, varaordfører og utvalgsledere med kontaktinfo og bilder.

Nedlasting av bilder

Bildene kan fritt brukes etter avtale, eller i saker hvor en har kommet med uttalelser eller gjort intervjuer. Om mulig skal fotograf Arne Ove Østebrøt krediteres. Klikk bilde for å laste ned full versjon. Bilder av administrativ ledelse her.

Navn og tittel Bilde 1 Bilde 2
Anja Hovland
Ordfører
Mobil: 930 65 647
E-post: Anja.hovland@eigersund.kommune.no
Politisk-ledelse-anja-hovland1-thumb.jpg Politisk-ledelse-anja-hovland2-thumb.jpg
May Helen Hetland Ervik
Varaordfører
Mobil: 993 38 850
E-post: May.helen.ervik@eigersund.kommune.no
Politisk-ledelse-may-helen-ervik1-thumb.jpg Politisk-ledelse-may-helen-ervik2-thumb.jpg
Iselin Grøsfjeld Skogen (H)
Leder for levekårsutvalget
Mobil: 942 92 726
iselinskogen@hotmail.com
Politisk-ledelse-iselin-skogen1-thumb.jpg Politisk-ledelse-iselin-skogen2-thumb.jpg
Morten Øglend
Leder for planteknisk utvalg
Mobil: 919 29 770
mortenoe@hotmail.com
Politisk-ledelse-Morten-Øglend1-thumb.jpg Politisk-ledelse-Morten-Øglend2-thumb.jpg