Ved hendelser ta først kontakt med sentralbordet på 51 46 80 00.

Denne nettsiden med kontaktinformasjon er et vedlegg (vedlegg 7) i kommunens beredskapsplan. Vedlegget er kun digitalt og oppdateres kun her på nettsiden. 

Telefoner til kriseledelsen

Funksjon      (Se egen oversikt for stedfortredere) Navn Telefon Mobil
Beredskapsledelsen (aktiveres ved krise)   489 91 595
Beredskapsleder Svein Oskar Wigestrand 51 46  489 94 478
Kommunedirektør Siri A. Meling 51 46 80 15 913 81 322
Ordfører Odd Stangeland 51 46 80 11 488 91 802
Ass. kommunedirektør og kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg   475 15 151
Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 51 46 80 79 991 68 405
Kommunalsjef kultur og oppvekst Jan Harald Forsmo   469 44 273
Kommunalsjef tekniske tjenester Jone Omdal 51 46 83 09 957 57 317
Kommunalsjef finans og analyse Tore Oliversen 51 46 80 41 900 67 425
Kommunalsjef organisasjon og læring Arild Sandstøl 51 46 80 15 976 92 405
Kommunikasjonssjef Leif E. Broch 51 46 80 23 908 81 568

Andre viktige telefoner i forbindelse med vakt og kriser

*Merk at enkelte vakttelefoner ikke kan ta imot SMS da oppringing blir viderekoblet til den som har vakt. SMS blir ikke videresendt, kun samtaler.

Funksjon Navn Telefon Mobil
Legevakt   116 117  
Vannverksvakt (Ikke sms)     917 39 395
Brøytevakt (Ikke sms)     951 27 987
Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad 51 46 81 12 920 81 879
Informasjon og web Sem Hadland 51 46 82 22 416 11 432
Barnehagessjef Karina Havsø 51 46 82 43 915 71 282
Brannsjef Roger Tengsareid 51 46 83 41 456 04 495
Vann- og avløpssjef Annbjørg Skofteland 51 46 83 11 909 26 637
Vei- og utemiljøsjef Tone Eikeland 51 46 82 19 412 31 989
Bygg- og eiendomssjef Margit Åreskjold 51 46 83 02 979 46 858
Leder veiledningstorget Astrid Elisabeth Jørgensborg 51 46 80 00 455 01 180
IKT-leder Arne Rannestad 51 46 81 13 415 34 047
Helsefaglig ansvarlig Anne Brit Tengesdal 51 46 80 73  915 99 621
Fagleder skole Leif Obrestad 51 46 80 19 969 46 332
Brannstasjon   51 46 83 40  
Sentralbord   51 46 80 00  

Stedfortreder for beredskapsfunksjoner

Funksjon Rolle/stilling Navn Telefon Mobil
Beredskapsleder
stedfortreder 1
Rådgiver Eli Sævareid 51 46 82 38 482 33 698
Beredskapsleder 
stedfortreder 2
Leder veiledningstorg Astrid Elisabeth Jørgensborg 51 46 80 00 455 01 180
Ordfører
stedfortreder 1
Varaordfører Leif Erik Egaas 51 46 80 12 901 25 117
Ordfører
stedfortreder 2
Gruppeleder største parti ved forrige valg Bente Gravdal   902 31 716
Kommunedirektør
stedfortreder 1
Kommunalsjef samfunnsutvikling Arvid Salvesen Røyneberg   475 15 151
Kommunedirektør
stedfortreder 2
Kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø 51 46 80 79 991 68 405
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 1
Mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye 51 46 80 65 977 99 369
Kommunalsjef samfunnsutvikling
stedfortreder 2
Byggesaksleder Tina Tønnessen 51 46 83 18 928 55 699
Kommalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 1
Barnehagesjef Karina Havsø 51 46 82 43 915 71 282
Kommalsjef kultur og oppvekst
stedfortreder 2
Skolesjef Leif Obrestad 51 46 80 19 969 46 332
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 1
Helsefaglig ansvarlig Anne Brit W. Tengesdal 51 46 80 73 915 99 621
Kommunalsjef helse og omsorg
stedfortreder 2
Rådgiver helse Eli Sævareid 51 46 82 38 482 33 698
Kommunalsjef teknisk
stedfortreder 1
Vei- og utemiljøsjef Tone Eikeland 51 46 82 19 412 31 989
Kommunalsjef teknisk
stedfortreder 2
Bygg- og eiendomssjef Margit Åreskjold 51 46 83 02 979 46 858
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 1
Regnskapsleder Bente Torvaldsen Bø 51 46 80 53 994 41 546
Kommunalsjef finans og analyse
stedfortreder 2
Økonomirådgiver KO Jorunn Stapnes 51 46 80 49 481 43 864
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 1
Fagleder HR/HMS Morten Iversen 51 46 81 93 405 18 004
Kommunalsjef organisasjon og læring
stedfortreder 2
IKT-leder Arne Rannestad 51 46 81 13 415 34 047
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 1
Kommunikasjonsrådgiver Sem Hadland 51 46 82 22 416 11 432
Kommunikasjonssjef
stedfortreder 2
Fagleder digitalisering Hilde Fosse Nilson 51 46 80 48 995 69 053
Beredskapskoordinator
stedfortreder 1
Politisk sekretær 1 Irene Haydè Randen 51 46 80 45 928 14 180
Beredskapskoordinator
stedfortreder 2
Politisk sekretær 2 Randi Haugstad 51 46 80 24 993 96 623

Annen viktig kommunal kontaktinformasjon ved beredskap

Om kommunens ordinære e-postserver er utilgjengelig f.eks ved strømbrud og kommunens ordinære e-postadresse post@eigersund.kommune.no da er ute av drift, kan kommunen kontaktes på e-postadressen: post@okkaby.no

E-postadresse til beredskapsledelsen er post@okkaby.no Dette er også e-postadressen til DSB-CIM Eigersund.

Kommunen bruker domenet okkaby.no som beredskapsdomene og mange beredskapsfunksjoner har en egen e-postadresse ("funksjon"@okkaby.no) for bruk under beredskap. Disse e-postadressene driftes av en ekstern leverandør.

Funksjonstelefoner

Ved hendelser som går over tid, vil kritiske stillinger/funksjoner ha vaktordning der døgnet deles på flere personer og der disse funksjoner blir operative med egen okkaby-eposadrese og funksjonsmobiltelefon (24/7). Dette innebærer at den som til enhver tid er operativ i stillingen/funksjonen (ivaretar ansvaret til stillingen), håndterer sitt område gjennom funksjonsepost og funksjonstelefon - og ikke gjennom sin personlige e-post og mobiltelefon. Dette for å hindre at viktig informasjon går til personer som har gått av vakt/ikke er tilstede. Det gjør også at alle samarbeidspartnere har et fast telefonnummer og e-postadresse å forholde seg til gjennom hele hendelsen. Funksjonsmobiltelefonnumrene er prioritetsabonnement gjennom NKOM som innebærer at de har prioritet i alle mobilnett.

Stilling/funksjon Mobil Nødnett Gruppe E-post
Sentralbord mobil. 474 84 564 --- --- post@eigersund.kommune.no
Kriseledelse /operasjonsrom (DSB-CIM) 400 27 168 8111 802   post@okkaby.no
Kriseledelse /operasjonsrom (Hemmelig nr) *** ** ***   --- ---
Fung. ordfører 982 97 805 8111 811 --- fung.ordforer@okkaby.no
Fung. kommunedirektør 982 97 810 8111 801 --- fung.komdir@okkaby.no
Fung. Beredskapsleder (ops – celle) 913 47 827 8111 802 --- fung.sjef.beredskap@okkaby.no
Fung. sjef Finans og analyse (øk-celle) 982 50 727 8111 803 --- fung.sjef.fa@okkaby.no
Fung.sjef organisasjon og læring 982 81 329 8111 804 --- fung.sjef.ol@okkaby.no
Fung. sjef kommunikasjon (info-celle) 982 32 996 8111 805 --- fung.sjef.kom@okkaby.no
Fung. sjef helse og omsorg (ho-celle) 982 45 513 8111 806 --- fung.sjef.ho@okkaby.no
Fung.sjef teknisk (tek-celle) 982 90 641 8111 807 --- fung.sjef.tek@okkaby.no
Fung. sjef kultur og oppvekst (ko-celle) 982 90 641 8111 808 --- fung.sjef.ko@okkaby.no
Fung. sjef samfunnsutvikling 457 22 216 8111 809 --- fung.sjef.su@okkaby.no

 

Stilling/funksjon Mobiltelefon Nødnettnr Epost
Evakueringscelle (evakcelle) 459 74 313 Tildeles evak.celle@okkaby.no
EPS-senter
(evakuerings- og pårørendesenter)
459 74 315 Tildeles eps.senter@okkaby.no
Liaison-celle 459 74 312 Tildeles liaison@okkaby.no

Nødnett

Eigersund kommune er i prosess med å innføre nødnett i kommunen. Dette omfatter enheter i teknisk avdeling og kommunens kriseledelse. Status for kriseledelsen er pr. d.d. at apparater er kjøpt inn og programmert, men det er ikke gjennomført full opplæring pt.

Ekstern beredskapsblogg

Brukes dersom kommunens ordinære nettsider er utilgjengelig: http://eigersundkommune.wordpress.com

Operasjonsrom ved beredskap

Kommunens beredskapsledelse etablerer seg i P-bygget på Lagård ungdomsskole. Her er det også egne mobiltelefonnr. og satellittelefon. Bygget har eget nødstrømsaggregat og varmeforsyning.

Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune

Du finner mer informasjon om beredskap i våre artikler Beredskap - organisering og ansvarsforhold i Eigersund kommune og flere artikler på på vår samleside Beredskap.

Relevante lenker: