Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Oversikt reguleringsplaner


Setelittbilde over Svånes

Varsel om oppstart av planarbeid på Svånes

Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med inntil 14 nye fritidsboliger, samt trafikkavvikling herunder adkomst og parkering for nye og eksisterende fritidsboliger i planområdet.

Reguleringskart Dyrnes-Kvå

Reguleringsendring for Dyrnes - Kvå

Kommunedirektøren har i sak 023/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Dyrnes - Kvå som medfører følgende endringer.

Hustak

Reviderte retningslinjer for bevaringsområdene i sentrum

Retningslinjer for bevaringsverdig bebyggelse i Egersund sentrum - Deler av Egersund sentrum (2-1) er nå revidert og ligger ute til offentlig ettersyn og til høring. På grunn av forsinket postgang er høringsfristen utvidet fra 19. august 2022 til 9. September 2022.