Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner

Oversikt reguleringsplaner


Reguleringskart Dyrnes-Kvå

Reguleringsendring for Dyrnes - Kvå

Kommunedirektøren har i sak 023/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Dyrnes - Kvå som medfører følgende endringer.

Hustak

Reviderte retningslinjer for bevaringsområdene i sentrum

Retningslinjer for bevaringsverdig bebyggelse i Egersund sentrum - Deler av Egersund sentrum (2-1) er nå revidert og ligger ute til offentlig ettersyn og til høring. På grunn av forsinket postgang er høringsfristen utvidet fra 19. august 2022 til 9. September 2022.

Stie

Detaljreguleringsplan for Stie

Hensikten med planen er å legge til rette for tre boliger, hvorav to er eksisterende våningshus og løe samt en er ny. Eksisterende naust forslås utvidet.