Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Humlestadgaten

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Hafsøy

Formålet med detaljreguleringen er å oppdatere og rydde i 15 eldre reguleringsplaner og samle dem til en reguleringsplan. Planen legger i stor grad opp til at dagens utbygde situasjon videreføres, men gir rom for fortetting og etablering av fortau langs Haføsyveien og deler av Nyeveien.