Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Tegning av planen for Hafsøyhagen

Reguleringsendring for Hafsøyhagen

For å bedre møte etterspørselen i markedet er det ønskelig å endre boligtypen innenfor planområdet fra flere-mannsboliger til frittliggende eneboliger og eneboliger i rekke.

Planene for bygg på Hummlestad

Ny høring på detaljreguleringsplan for Humlestadgaten

Kommunedirektøren finner at det er behov for å gjennomføre en ny høring og offentlig ettersyn av planforslaget ettersom det er utarbeidet flere nye dokumenter som det er viktig at både offentlige myndigheter, parter og allmennheten får kjennskap til og anledning til å kommentere før planforslaget fremmes for Planteknisk utvalg og Kommunestyret for ny andre gangs behandling.

Hustak

Reviderte retningslinjer for bevaringsområdene i sentrum

Retningslinjer for bevaringsverdig bebyggelse i Egersund sentrum - Deler av Egersund sentrum (2-1) er nå revidert og ligger ute til offentlig ettersyn og til høring. På grunn av forsinket postgang er høringsfristen utvidet fra 19. august 2022 til 9. September 2022.