Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - høringer

Se også Reguleringsplaner varsel om oppstart og Reguleringsplaner kunngjøringer.

Humlestadgaten

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Hafsøy

Formålet med detaljreguleringen er å oppdatere og rydde i 15 eldre reguleringsplaner og samle dem til en reguleringsplan. Planen legger i stor grad opp til at dagens utbygde situasjon videreføres, men gir rom for fortetting og etablering av fortau langs Haføsyveien og deler av Nyeveien.

Tegning av hytter ute på Ytstebrøt

Endring av detaljreguleringsplan for Ytstebrød

En ønsker en bedre plassering av en del av de tomtene som ikke allerede er bebygget, samt tilrettelegge for ytterligere 13 tomter for fritidsbebyggelse i tillegg til de 41 ubebygde tomtene i gjeldende plan.