Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Kart

konsekvensutredning for Industriområde Tengsareid III, Haganeset

Rådmannen har fastsatt planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Industriområde Tengsareid III. Det fastsatte planprogrammet med vedlegg er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredninger.

Sandbakkveien 4

Detaljreguleringsplan for Sandbakkveien 4

Endringene sammenlignet med tidligere gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til riving av eksisterende enebolig, uthus og garasje og oppføring av tre nye bygninger med inntil fem boenheter.

Helvik hus

Reguleringsendring for industriområde Hellvik

Rådmannen har vedtatt en reguleringsendring for industriområde på Hellvik etter søknad fra Hellvik Hus. Endringene gjelder byggelinje mot sjø, hensynssone flom, utnyttelsesgrad og sikker byggehøyde.

Hyllebærveien

Reguleringsendring Hyllebærveien

I forbindelse med prosjektering av boliger i Hyllebærveien er det ønskelig å justere byggelinje mot vei samt en presisering i bestemmelsene som gjelder plassering av carport, garasje eller bod utenfor byggelinje.

Midbrød på eigerøy

Vedtatt reguleringsplan for Midbrød

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for boliger i Løvågen på Eigerøy. En ønsker å legge til rette for å føre opp fem eneboliger på Midbrød.