Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Mer fra Reguleringsplaner - kunngjøringer

Hellviksveien

Trosavikveien, frisikt og justering av bestemmelse

Gang‐ og sykkelveg langs Trosavigveien og kryss med fv.44 skal være ferdig opparbeidet frem til Hellviksveien og godkjent av Statens Vegvesen før boligområdene innenfor planområdet blir tatt i bruk.

Coop Prix på Hellvik

Reguleringsplan for Hellvik sentrum

I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder.

Elgjebakken – Sjukehusveien

Mindre reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien

Det har blitt vedtatt en reguleringsendring som medfører at fortau skal være ferdigopparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer en halvparten av arealet i nytt bygg, samt at parken skal være ferdig opparbeidet senest tre måneder etter at næringsbygget er ferdigstilt og brukstillatelse gitt.

Tengsastranda

Detaljregulering for Tengsastranda

Formålet med planarbeidet er å legge til rettefor bygging av inntil 18 fritidsboliger med tett utnyttelse, samt småbåtanlegg og fellesarealer.

Kaupanes

Områdereguleringsplan for Kaupanes

Kommunestyret har vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Havn og næringsområde på Kaupanes. Endringen som ble vedtatt gjelder i hovedsak at samlevei er flyttet om lag 25 meter sørover.