Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Illustrasjon Eigerøy bro

Detaljregulering for ny Eigerøy bro

Målet med planarbeidet er å gi bedre famkommelighet til Eigerøy samt bedre trafikksikkerheten for aller brukergrupper. Eksisterende bru over Nysundet mellom Eigerøy og fastlandet ble bygget i 1951 og har en bredde og en bæreevne som begrenser trafikken i dag, og den fremstår som en flaskehals for tunge kjøretøy som skal til og fra øya.

Illustrasjon utvidelse av Amfi Eikunda

Reguleringsendring for utvidelse av Alti Eikunda

Formålet med planen er å utvide eksisterende næringsareal i kjøpesenteret Alti Eikunda. Nye arealer utvides på eksisterende parkeringsareal. Hensikten er å knytte senteret nærmere sentrum, samt etablere aktive fasader og utadrettet virksomhet mot elva og sentrum.

Situasjonskart av reguleringsendringen som justeres i plankartet.

Reguleringsendring - Kaupanes havne- og næringsområde

Bakgrunnen for endringen er et behov for etablering av siloer ifm. etablert industri. Siloene vil krysse eksisterende byggegrense i vest mot fylkesvei 4288. En ønsker derfor å gjøre en justering av byggegrensen i plankartet for å tilpasse dette.

Illustrasjon av hensynssoner som reguleres inn i plankartet og legges til i bestemmelsene.

Reguleringsendring for Kaupanes

En ønsker å oppføre et hydrogenanlegg ved Kaupanes på Eigerøy, da en ser at hydrogen er en viktig del av satsingen på ny grønn industri. I forbindelse med oppføring av anlegget er det behov for å legge inn en sikringssone for brann og eksplosjonsfare, samt og oppdatere bestemmelsene.