Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Kart som viser hvor hus og bygninger står på Myklebust

Kunngjøring av reguleringsendring for Myklebust

Det er vedtatt reguleringsendring for Myklebust, gnr.5 bnr.221 som medfører at bygg endres fra «Bygg som skal fjernes» til «Eksisterende bygg som inngår i planen» og merkes som redskapsbod.

Eneboliger på Hellvik

Detaljregulering for Hellvik eneboliger

Planens hensikt er å legge til rette for fremtidig enebolig på eiendom. Det ønskes etablert enebolig, garasje og redskapsbod med tilhørende funksjoner på eiendommen.