Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Mer fra Reguleringsplaner - kunngjøringer

Coop Prix på Hellvik

Reguleringsplan for Hellvik sentrum

I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder.

Elgjebakken – Sjukehusveien

Mindre reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien

Det har blitt vedtatt en reguleringsendring som medfører at fortau skal være ferdigopparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer en halvparten av arealet i nytt bygg, samt at parken skal være ferdig opparbeidet senest tre måneder etter at næringsbygget er ferdigstilt og brukstillatelse gitt.

Tengsastranda

Detaljregulering for Tengsastranda

Formålet med planarbeidet er å legge til rettefor bygging av inntil 18 fritidsboliger med tett utnyttelse, samt småbåtanlegg og fellesarealer.

Kaupanes

Områdereguleringsplan for Kaupanes

Kommunestyret har vedtatt endring av områdereguleringsplanen for Havn og næringsområde på Kaupanes. Endringen som ble vedtatt gjelder i hovedsak at samlevei er flyttet om lag 25 meter sørover.

Myllarsmarka

Detaljreguleringsplan for Myllarsmarka

Det legges opp til at det kan bygges eneboliger og flermannsboliger. Maksimalt antall boenheter i en bygning er fire. Til sammen kan det bygges inntil 155 boenheter.

Elveparken med tyskerbroa

Detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna

Kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for nedre del av Lundeåna. Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige flomsikringstiltak på denne strekningen. Videre foreslås det nye parkeringsplasser og dette ombefatter også noen mindre områder som i dag er uregulerte. Planen skal aktivere Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av bymiljø innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.