Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Gamleveien

Reguleringsendring ved Gamleveien skole

Det er vedtatt en reguleringsendring ved Gamleveien skole hvor det blitt gjort noen små endringer som ikke samsvarer med vedtatt reguleringsplan. Hensikten er å få endringene inn i plankartet slik at det stemmer med utført arbeid.

Ryttervik

Reguleringsendring Ryttervik

Det er vedtatt reguleringsendring ved Ryttervik fabrikker. Hensikten er å regulere inn byggegrense mot sjø nord, vest og øst for sundet mellom Synnavigodden og industriområdet bak i forbindelse med oppføring av bygninger innenfor området.

Lasteinveien

Detaljregulering for boliger ved Lasteinveien

Det gjøres herved kjent at forslag til til detaljregulering for boliger del av Lasteinveien er vedtatt. Formålet med endringen er å regulere området til boligformål med tilhørende formål.

Reguleringskart Dyrnes-Kvå

Reguleringsendring for Dyrnes - Kvå

Kommunedirektøren har i sak 023/22 på delegert vedtak vedtatt en reguleringsendring etter forenklet prosess i reguleringsplan for Dyrnes - Kvå som medfører følgende endringer.