Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Kart over Lagård svømmehall

Reguleringsendring Lagård

Hensikten er å frigjøre areal hvor den nye svømmehallen og tilhørende parkeringsplasser skal bygges, samt sikre tilkomst til svømmehallen via fortau.

Kart Kjeøyne

Reguleringsendring på Kjeøy

Det er vedtatt en reguleringsendring på Kjeøy som medfører en justering av formålsgrense 1 meter mot øst mellom byggeområde for naust og friluftsområde i sjø og vassdrag. Hensikten er å bedre inn og utseiling med båt fra båthus.