Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Mer fra Reguleringsplaner - kunngjøringer

Rundevoll barnehage

Reguleringsendring Rundevoll barnehage

Nytt plankart viser en differensiert arealbruk for eiendommen med hensikt å avklare plassering av barnehagen med uteområde, parkering og atkomst til friluftsområde.

Lædre

Detaljreguleringsplan for boliger på Lædre

Rådmannen har på delegert fullmakt vedtatt en mindre reguleringsendring for boliger på Lædre. En ønsker å justere grensen mellom boligbebyggelse og friluftsformål, samt tilhørende byggegrenser.

Maurtråkket

Reguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket

Eigersund kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for Maragropa – Maurtråkket på Slettebø. Det legges opp til riving av de tre eksisterende bygningene i planområdet og oppføring av seks eneboliger i kjede og to tomannsboliger.

Hellviksveien

Trosavikveien, frisikt og justering av bestemmelse

Gang‐ og sykkelveg langs Trosavigveien og kryss med fv.44 skal være ferdig opparbeidet frem til Hellviksveien og godkjent av Statens Vegvesen før boligområdene innenfor planområdet blir tatt i bruk.

Coop Prix på Hellvik

Reguleringsplan for Hellvik sentrum

I forbindelse med planlegging av ny butikk og leilighetsbygg er det nødvendig å endre gjeldende plans bestemmelser for tillatte byggehøyder.

Elgjebakken – Sjukehusveien

Mindre reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien

Det har blitt vedtatt en reguleringsendring som medfører at fortau skal være ferdigopparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer en halvparten av arealet i nytt bygg, samt at parken skal være ferdig opparbeidet senest tre måneder etter at næringsbygget er ferdigstilt og brukstillatelse gitt.