Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

kart

Mindre endring av reguleringsplan for Dyrnes - Kvå

Endringen gjelder i hovedsak at det er fastsatt byggegrense mot sjø og mot naboeiendommer, flytting av regulert fritidsbolig, at det reguleres inn eiendomsgrenser, bygningsomriss tas ut og sikker byggehøyde over sjø fastsettes.

Modell over Langholmen

Reguleringsendring for Langholmen

Endringene sammenlignet med tidligere gjeldende reguleringsplan er i hovedsak knyttet til at det kan bygges to bygninger ute mot sjøen, et 33 meter høyt tårn som er oppført oppført, båthus for nødetater, regulert kai, samt at jernbanesporet tas ut av planen.

Mulighetsstudie på Eie

Mulighetsstudien for Eie

Et team bestående av Urban Link, Link Arkitektur og Multiconsult har sammen med Eigersund kommune ved plankontoret utarbeidet stedsanalysen og mulighetsstudie for Eie-området i Eigersund kommune. Dette danner grunnlaget for videre planarbeid med områderegulering for Eie området som forventes til politisk behandling i november 2021.

Krt over Stapnes

Detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde

Hensikten med planforslaget er at antallet fritidsboliger reduseres med to sammenlignet med inntil nå gjeldende plan, og at det reguleres inn en offentlig parkeringsplass langs Stapnesveien i starten av planområdet. Stier er nå tegnet inn slik de er bygget. Dessuten justeres reguleringsbestemmelsene noe.