Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Lædre

Detaljreguleringsplan for boliger på Lædre

Rådmannen har på delegert fullmakt vedtatt en mindre reguleringsendring for boliger på Lædre. En ønsker å justere grensen mellom boligbebyggelse og friluftsformål, samt tilhørende byggegrenser.

Maurtråkket

Reguleringsplan for Maragropa og Maurtråkket

Eigersund kommunestyre har vedtatt detaljreguleringsplanen for Maragropa – Maurtråkket på Slettebø. Det legges opp til riving av de tre eksisterende bygningene i planområdet og oppføring av seks eneboliger i kjede og to tomannsboliger.

Hellviksveien

Trosavikveien, frisikt og justering av bestemmelse

Gang‐ og sykkelveg langs Trosavigveien og kryss med fv.44 skal være ferdig opparbeidet frem til Hellviksveien og godkjent av Statens Vegvesen før boligområdene innenfor planområdet blir tatt i bruk.