Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Reguleringsplaner - kunngjøringer

Se også Reguleringsplaner høringer og Reguleringsplaner varsel om oppstart.

Område regulert til Industri Sundstø - Viberodden

Reguleringsendring gnr. 8 bnr. 36 - Sundstø - Viberodden

Formålet med planen er å legge inn byggegrense i eksisterende formålsgrense til industri langs sjø. Dette vil gjøre det enklere og mer effektivt å utvikle området til Aker Solutions uten at en må søke dispensasjon hver gang en skal utføre et tiltak. 

Hammers gate

Reguleringsendring i Hammers gate

Formålet med reguleringsendringen er å omregulere den delen av boligen som i dag ligger i formålet park/turveg/lekeplass til boligformål.

Gruå

Reguleringsendring for Hafsøyhagen

Hensikten med reguleringsendringen er å endre boligtypologien i området fra flermannsboliger til frittliggende og kjedede eneboliger. Antallet boenheter reduseres fra 16 til 11.