Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Skole og barnehage ute

Oppstart av arbeid med skolebruksplan

Kommunedirektøren har oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i ansvar for å utarbeide skolebruksplanen. Skolebruksplanen inngår som en del av plangrunnlaget for Eigersund kommunes virksomhet og har status som temaplan.

Strategiplan for helse og omsorg

Strategiplan helse og omsorg

Utkastet til Strategiplan helse og omsorg 2022-2030, legges med dette ut på offentlig høring med anledning til å komme med innspill eller kommentere forslagene i vedlagte plan.

Temaplan for idrett

Høring på temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 - 2028

Forslag til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planen angir retning og satsinger for alle som jobber med idrett, friluftsliv, skolegårder, byplanlegging, grøntarealer, møtesteder, fritidstilbud, oppvekstsvilkår, nærmiljøanlegg, folkehelse med mer. Å tilrettelegge for fysisk utfoldelse bidrar også til positiv stedsutvikling og verdiskaping.

Kulturminneplan

Temaplan for kulturminner 2021-2025

Kulturminneplanen er en temaplan hvor det legges strategi og føringer for kulturminnene og kulturminneforvaltningen i kommunen frem mot 2025. Frist for å komme med innspill til planen er tirsdag 22. desember 2020.

Temaplan-for-hovedsykkelveinett

Temaplan for hovedsykkelveinett på høring

Gjeldende temaplan for hovedsykkelveinett ble vedtatt av kommunestyret 16. mars 2015. Den gang var intensjonen at det også skulle lages en temaplan for lokalt sykkelveinett.

Trafikksikkerhetsplan

Høring på Trafikksikkerhetsplan 2021 - 2031

Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen. Denne planen vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet vårt. Trafikksikkerhetsarbeid er et viktig folkehelsetiltak.