Boligsosial plan omhandler i første rekke utfordringer, mål og tiltak direkte rettet mot husstander som er vanskeligstilte på boligmarkedet, på det strategiske nivå. Boligbygging og kommunal boligplanlegging legger viktige rammer for det boligsosiale arbeidet. Generell boligplanlegging er likevel ikke et tema i denne planen. Planen vår går ikke i detaljer i planlegging for konkrete prosjekter, for eksempel areal, nye boligfelt, boliger (inkludert de kommunale); Dette vil bli inkludert gjennom andre planer og egne politiske saker samt i det ordinære økonomiplan- og budsjettarbeid. Allikevel skal boligsosial plan bidra til  at slikt arbeid i kommunen vår skal få mest mulig tverrfaglig fokus. Planen konkretiserer de lokale mål som skal oppnås i perioden, basert på nasjonale og kommunale føringer. 

Boligsosial plan 2022-2027 er en temaplan. Planen tar for seg lokale innsatsområder og tiltak systematisert innenfor de fire nasjonale mål for boligsosialt arbeid  i form av «Vi vil» og  «Vi skal»:

  • Flere skal kunne eie egen bolig
  • Leie skal være et trygt alternativ
  • Sosial bærekraft i boligpolitikken
  • Tydelige roller, og nødvendig kunnskap og kompetanse

Planen er utarbeidet av kommunal arbeidsgruppe for boligsosialt arbeid. Gruppen er sammensatt på tvers av fag og kommunale tjenester.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen den 15.10.21.

Kontakt

Dersom det er noen spørsmål i tilknytning til planen, kan man sende dette til Veiledningstorget@eigersund.kommune.no, eller ta kontakt med saksbehandler Eli Sævareid på e-post eli.savareid@eigersund.kommune.no.

Relaterte dokumenter