Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer - høringer

Se også varsel om oppstart og kunngjøringer.

Bilde av planforside - Strategisk kompetanseplan 2023-2030 høringsutkast

Høring - Strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgsavdelingen 2023/2030

I vedtatt strategiplan for helse- og omsorgsavdelingen for 2022 – 2030, er «Kunnskap og kompetanse, inkludert nye arbeidsmetoder og ledelse» ett av de 9 satsingsområdene. I kjølvannet av strategiplanen ble arbeidet med revidering av strategisk kompetanseplan for helse- og omsorgsavdelingen startet. Planen går nå til høring med frist 12.juli 2023.

Skole og barnehage ute

Oppstart av arbeid med skolebruksplan

Kommunedirektøren har oppnevnt en arbeidsgruppe som har fått i ansvar for å utarbeide skolebruksplanen. Skolebruksplanen inngår som en del av plangrunnlaget for Eigersund kommunes virksomhet og har status som temaplan.

Strategiplan for helse og omsorg

Strategiplan helse og omsorg

Utkastet til Strategiplan helse og omsorg 2022-2030, legges med dette ut på offentlig høring med anledning til å komme med innspill eller kommentere forslagene i vedlagte plan.

Temaplan for idrett

Høring på temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 - 2028

Forslag til Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Planen angir retning og satsinger for alle som jobber med idrett, friluftsliv, skolegårder, byplanlegging, grøntarealer, møtesteder, fritidstilbud, oppvekstsvilkår, nærmiljøanlegg, folkehelse med mer. Å tilrettelegge for fysisk utfoldelse bidrar også til positiv stedsutvikling og verdiskaping.

Kulturminneplan

Temaplan for kulturminner 2021-2025

Kulturminneplanen er en temaplan hvor det legges strategi og føringer for kulturminnene og kulturminneforvaltningen i kommunen frem mot 2025. Frist for å komme med innspill til planen er tirsdag 22. desember 2020.