I Skoleplan for Eigersund 2014-2018 var skolebruksplanen en del av en samlet skoleplan. I september 2023 skal kommunestyret vedta en ny Oppvekstplan, som er en felles plan for barnehage, skole, og hjelpetjenester. I tillegg skal det utarbeides barnehage- og skolebruksplaner.

Skolebruksplan

Skolebruksplan 2023 – 2033 er nå lagt ut på høring og offenlig ettersyn.

Skolebruksplanen har tre hoveddeler

  • Den første delen handler om bakgrunn og formål med planen, nasjonale og lokale strategidokumenter, og lokale bestemmelser.
  • Andre del beskriver en hvordan skolebyggene bør utrustes i framtiden, skolestruktur, og forslag til endringer i skolestruktur.
  • I tredje del blir skolebyggene i Eigersund presentert.

Merknader 

Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund, eller til vår epost innen 1. novemebr 2023. Dersom det er spørsmål i tilknytning til planen, kan en sende dette til veiledningstorget, eller ta kontakt med Leif Obrestad på e-post

Relaterte dokumenter

Skolebruksplan 2023-2033 Høringsutkast.pdf