"Dersom det blir et utslipp av radioaktivt jod, kan jodtabletter være ett av de beskyttende tiltak som myndighetene anbefaler. 

Dagens trusselbilde tilsier at jodtabletter kan bli aktuelt over hele landet som tiltak ved atomhendelser. Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.

Som en del av den enkeltes hustands egenberedskap, anbefaler myndighetene deg å ha jodtabletter hjemme dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme." Kilde DSA - Jodtabletter ved atomulykker

Kommunen har også et sentralt lager av jodtabletter til befolkningen og har planer for å kunne dele disse ut ved en hendelse der dette er eller kan bli aktuelt å dele ut tabletter til befolkningen. I planen ligger det også alternativer til å forhåndslagre tabletter på f.eks skoler og barnehager.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har en god og informativ nettside om Jodtabletter ved atomulykker. Her finner du bla informasjon om:

  • KORT FORTALT
  • Hvorfor ta jodtabletter?
  • Når skal tablettene tas?
  • Hvem skal ta jodtabletter?
  • Hvor får jeg tak i jodtabletter?
  • Hvem gir råd om at vi skal ta jodtabletter?
  • Hvor mye skal man ta?
  • Bruk ikke jodtabletter
  • Mer informasjon
  • Informasjon på flere språk

Relevante lenker: