Du kan lese mer om tilfluktsrom på nettsidene om tilfluktsrom til Sivilforsvaret. Her finner du også informasjon om regelverk og kart med informasjon om hvor du finner offentlige tilfluktsrom.

Fra nettsiden: "OFFENTLEGE OG PRIVATE TILFLUKTSROM
Offentlege tilfluktsrom er bygde for å kunne gi vern for allmenta, ved at dei menneska som måtte vere i nærområdet, kan søkje vern i ein beredskapssituasjon. Det er kommunane som eig og held ved like offentlege rom.

Private tilfluktsrom er bygde og dimensjonerte for å kunne gi vern for dei menneska som normalt oppheld seg på eigedommen der tilfluktsrommet er. Dei er i privat eige. Eigaren har ansvaret for vedlikehald."

Relevante lenker: