Telefon 51 46 80 00
E-post veiledningstorg@eigersund.kommune.no
Besøksadresse Nytorget 9, 4370 Egersund

Veiledningstorget skal gi bedre informasjon, service og tilgjengelighet i kommunen. For å komme i kontakt med veiledningstorget kan en møte opp, ringe eller sende e-post.  Veiledningstorget gir veiledning innen alle kommunens tjenesteområder. Dette kan for eksempel være uthenting av situasjonskart, informasjon fra eiendomsarkivet, veilede til digitale søknadsskjema, uthenting av faktura, produksjon av nøkkelkort, administrering av kommunen mobiltelefoner, eller komme i kontakt med rett instans. Veiledningstorget administrerer også sentralbordet. 

Sammen skaper vi en god kommune for alle.