Telefon 51 46 80 00
E-post veiledningstorg@eigersund.kommune.no
Besøksadresse Nytorget 9, 4370 Egersund

Ansatte på veiledningstorget er veiledere for innbyggere, ansatte og næringsliv som trenger å finne svar på ulike spørsmål, få veiledning til å komme i kontakt med riktige personer eller  finne frem i de tjenester kommunen tilbyr. 

Sammen skaper vi en god kommune for alle, og vi er glade for alle innspill vår målgruppe ønsker å komme med.

Benytt gjerne skjemaet her til dette.