Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 51 46 83 23 466 31 636
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 51 46 81 62 959 10 383
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Adrian Myklebust Feier 99 56 91 00 995 69 100
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 84 38 969 47 943
Andreassen Rune Prosjektleder 51 46 83 58 995 29 836
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 51 46 80 44 990 20 950
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 97 69 41 14 976 94 114
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Bendiksen Randi Leder 51 46 33 19 936 97 471
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 474 58 332
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 41 416 30 629
Bergøy Kari Anne Oppvekstkoordinator 45 44 61 55 454 46 155
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 18 489 52 879
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 96 09 70 469 60 970
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Bjerkreim Valborg Logoped 457 31 946
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 55
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 970 74 609
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 41 79 488 91 997
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Bode Anne Dagrun Konsulent 51 46 82 40
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Bofellesskap IBO 51 49 63 00
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 91 11 06 42 911 10 642
Brands Christiaan Konsulent 900 51 350
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Brynjelsen Sandra Emilie Folkehelsekoordinator 457 29 316
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 51 46 80 65 977 99 369
Bårdsen Else Beth Kreftkoordinator 51 46 80 75 474 58 335
Bårdsen Gunhild Leder 990 98 403
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Dokumentsenter Dokumentsenter 51 46 80 99
Drageland Linda Leder lønningskontoret 51 46 80 30 474 55 389
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Edland Siri Økonomirådgiver 915 93 102
Efteland Ove Rådgiver veiprosjekter 906 94 519
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Egaas Leif Erik Varaordfører 51 46 80 12 901 25 117
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Ege Thomas Rektor 483 64 199
Egeland Helge Ingeniør 51 46 83 16 995 50 407
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Eide Tanja Konsulent 457 27 791
Eigersund NAV 55 55 33 33 555 53 333
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Eik Marita Sekretær 400 38 905
Eikanger Magne Rådgiver 51 46 83 24 958 55 747
Eike Katrine Hjelpepleier 457 33 581
Eikeland Tone Leder 51 46 82 19 412 31 989
Eikenes Cecilie Styrer
Eker Silje Marie Saltvedt Pleiemedarbeider 457 33 553
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Eriksen Anneline Miljøterapeut 416 01 497
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 84 37 986 65 369
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Fosse Kai Preben Rådgiver 51 46 83 62 404 66 278
Friestad Kjersti Konsulent 51 46 80 25
Frustøl Stine Dversnes Driftsoperatør 926 45 298
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Gravdal Bente Prosjektmedarbeider 902 31 716
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 41 472 95 727
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Gundersen Bente Oddane Jordmor 51 46 81 72 474 79 165
Gyland Torill Logoped 51 46 82 51 476 65 871
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 47 97 69 20 479 76 920
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 97 58 42 78 975 84 278
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 51 46 80 28 940 23 089
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 51 46 82 22 416 11 432
Hagen Annika Rådgiver 51 46 83 24 457 21 564
Hansen Jørn Rådgiver vei og trafikksikkerhet 51 46 82 18 916 41 243
Haugstad Randi Konsulent 51 46 80 24 993 96 623
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 51 46 80 79 991 68 405
Havsø Karina Barnehagesjef 51 46 82 43 915 71 282
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Helleren Daniel Bjørnestad Fagleder 457 29 398
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 81 59 905 83 559
Henriksen Elisabeth Leder forsterket avdeling 51 46 49 10 482 93 099
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Hjemmesykepleien Vakttelefon 404 49 901
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 13 905 66 665
Holloway Solfrid Leder SFO
Holmen Hilde Kristin 51 46 82 12 456 92 293
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 479 77 550
Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Hovland Hanne Ødegård Miljøterapeut 1 40 03 41 77 400 34 177
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 20 977 63 250
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Hyggen Espen Rådgiver 51 46 83 29 926 17 214
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 51 46 82 14 992 79 898
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Håland Maren Miljøterapeut 457 34 989
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50 476 92 981
Ims Jarle Rådgiver 51 46 80 84 486 02 008
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Iversen Morten Fagleder 51 46 81 93 405 18 004
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 51 46 84 76 950 45 186
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 51 46 33 16 400 27 039
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Johannessen Espen Rådgiver 51 46 83 12 414 51 074
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Johansson Mariann Miljøterapeut 1 51 46 33 13 474 71 685
Johnsen Tove Diana Nilsdotter Bibliotekar 51 49 10 03 940 12 457
Johnsen Åge Fagleder 47 47 55 09 474 75 509
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 45 50 11 80 455 01 180
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Kaasa Marie Bore Leder 51 46 82 72 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 50 489 54 035
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 92 04 71 84 920 47 184
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 51 46 83 13 400 33 352
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Kleivane Tone Miljøterapeut 1 94 01 80 93 940 18 093
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24 489 95 142
Kristensen Jan Henning Rådgiver 51 46 80 59 986 65 232
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 25 480 32 787
Kvåle Elin Adsen Senterleder 48 12 09 09 481 20 909
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Langeland Thor Einar Prosjektleder 51 46 83 03 480 97 418
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 51 46 80 16 477 92 638
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Larsen Merethe Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Larssen Jarl Einar Sjåfør 47 78 59 78
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 51 46 80 91 908 91 427
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 42 472 92 789
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 90 73 04 70 907 30 470
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Lind Grethe Leder 916 23 276
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 51 46 80 26 477 92 623
Lucke Natalja Fysioterapeut 51 49 61 26
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Mammo Mesfin Ingeniør 51 46 81 14 917 39 399
MangDun Manu Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Meling Siri A. Kommunedirektør 51 46 80 15 913 81 322
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 47 79 26 60 477 92 660
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 51 46 80 74 488 69 417
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 51 951 28 074
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 53 489 54 053
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Monsen Johnny Overingeniør 51 46 83 17 994 33 296
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 48 33 986 10 510
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 71 901 31 963
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 51 46 80 48 995 69 053
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 17 988 87 666
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 15 413 76 646
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 936 54 901
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 51 46 81 53 940 11 424
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Nærland Lene Fagleder 40 03 53 35
Obrestad Leif Skolesjef 51 46 80 19 969 46 332
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 51 46 80 41 900 67 425
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 984 11 721
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 99 15 87 49 991 58 749
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 51 46 83 09 957 57 317
Omdal Mari Skaara Sykepleier 45 41 63 10 454 16 310
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 75 971 09 780
Palmquist Tove Larsson Logoped 458 77 325
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 68 685
Pedersen Henning Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 51 46 80 34 458 60 102
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 54 400 21 213
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 48 20 00 08 482 00 008
Pettersen-Dahl Tveit Hege Konsulent 458 71 073
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 48 89 31 07 488 93 107
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Ramsland Hilde Rådgiver 51 46 83 19 957 47 819
Randen Irene Haydè Konsulent 51 46 80 45 928 14 180
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 51 46 82 73 457 32 541
Rannestad Arne Leder 51 46 81 13 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 918 63 158
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Raugstad Marius Leder 51 46 80 56 409 21 262
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 70 474 79 168
Remme Nina Fagarbeider, helse 916 67 088
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 477 92 127
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 51 46 83 15 476 63 389
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149
Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825
Sandstøl Arild Kommunalsjef 51 46 80 15 976 92 405
Seglem Lise Helsesykepleier 51 46 81 37 404 08 147
Seim Lise Høghaug Inspektør 51 46 49 12 957 51 894
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Sirevåg Eva HR rådgiver 51 46 80 20 913 83 902
Sirevåg Mariann Rosland Helsesykepleier 940 03 592
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Skailand Marianne Styrer 95 22 46 40
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 57 991 64 833
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Skipstad Alf Branninspektør 51 46 83 47 916 73 307
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 51 46 83 11 909 26 637
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 51 46 80 46 480 79 872
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 21 976 98 623
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 90 88 39 06 908 83 906
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 16 466 45 757
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 51 457 22 406
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 970 74 611
Sommerseth Borghild Rådgiver 51 49 39 04 920 64 725
Spangen Kari Reianes Kultursjef 51 46 82 29 995 51 759
Stangeland Odd Ordfører 51 46 80 11 488 91 802
Stapnes Jorunn Rådgiver 51 46 80 49 481 43 864
Stapnes Mariell Konsulent 51 46 80 18 406 04 018
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 25
Stokka Kjetil Konsulent 51 46 80 17 916 15 293
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Stormo Gunn Helene Faglig koordinator 901 14 620
Strand Hans-Marius Ingeniør 51 46 83 04 989 03 805
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 48 99 94 58 489 99 458
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 84 36 995 91 603
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 45 26 01 44 452 60 144
Svihus Ingebjørg Konsulent 51 46 80 43 938 85 693
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 95 05 35 30 950 53 530
Sævareid Eli Fagkonsulent 51 46 82 38 482 33 698
Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 78 942 05 235
Søyland May Rita 51 46 80 58
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 51 46 80 73 915 99 621
Tengesdal Grete Høie Helsesykepleier 989 02 031
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27 489 50 989
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 42 950 24 150
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 41 456 04 495
Thorsen Hildur S. Spesialpedagog 51 46 82 15 940 19 097
Time Alf Bjarne Rådgiver 51 46 83 10 940 09 861
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 51 46 81 56 457 26 535
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 51 46 83 21 958 84 976
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 51 46 80 53 994 41 546
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Tønnessen Linda Konsulent 51 46 83 22
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Tønnessen Terje Prosjektleder 51 46 83 27 400 31 205
Tønnessen Tina Byggesaksleder 51 46 83 18 928 55 699
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Urdal Marie HR rådgiver 51 46 80 32 977 98 963
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68
Vakttelefon Sykepleiervakt 91 71 63 20 917 16 320
Vanglo Inghild Daglig leder 474 52 073
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Varden Barnehage 51 49 52 25
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 51 46 81 37 479 78 030
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22 488 92 469
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 51 46 83 59 940 22 283
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 54 489 54 058
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Wigestrand Svein Oskar Beredskapsleder 48 99 44 78 489 94 478
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 17 948 81 128
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 55 988 16 869
Ørmen Reidar Driftsoperatør 474 65 157
Østbø Jeanett Konstituert leder 51 46 13 52
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 77 922 59 787
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 51 46 81 62 477 86 265
Ålgård Hanne Elin Leder styrket barnehagetilbud 51 46 80 33 932 15694
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 51 46 83 02 979 46 858

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.