Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Turnusfysioterapeut Fysioterapeut 457 08 836
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 466 31 636
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Aase Arne Driftsoperatør 474 76 225
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 20 458 81 270
Abrahamsen Bjørg Elen Sjeffysioterapeut 51 49 61 20 476 66 001
Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Adrian Myklebust Feier 995 69 100
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Andersen Hege Merete Helsesykepleier 404 40 313
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32 957 35 624
Assersen Torgny Spesialarbeider 416 00 950
Audenby Arna Spesialpedagog 990 83 011
Bakken Åshild Leder 976 94 114
Baltajii Nour Programveileder 55 55 33 33 960 45 482
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Bendiksen Randi Leder 936 97 471
Bendiksen Reymond Leo Konsulent 904 16 567
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 474 58 332
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 40 416 30 629
Bergøy Kari Anne Oppvekstkoordinator 454 46 155
Bilettreservering Egersundshallen Vakthavende 51 46 81 42
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 11 489 52 879
Birkeland Tommy Driftsoperatør 469 60 970
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 479 72 697
Bjerkreim Valborg Logoped 51 46 84 50 457 31 946
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 50
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Bofellesskap Damsgård 915 60 864
Bofellesskap IBO Hovednummer 990 85 245
Bofellesskap 1 Lundeåne 969 41 546
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 969 41 570
Bofellesskap 2 Lundeåne 969 41 548
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 969 41 571
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 969 41 572
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 969 41 573
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 969 41 574
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 40
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 51 46 80 00 911 10 642
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 977 99 369
Bårdsen Else Beth Kreftkoordinator 474 58 335
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Dagsenter Storastova Dagsenter 969 41 581
Duås Elin Kristine Konsulent 476 08 618
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Edland Siri Rådgiver 915 93 102
Edvardsen Monica Nygaard Konsulent 51 46 81 01
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Egaas Leif Erik Varaordfører 901 25 117
Ege Gunn Helen Rådgiver 936 60 930
Ege Thomas Rektor 51 46 16 60 483 64 199
Egeland Helge Ingeniør 995 50 407
Egeland Marit Rødland Konsulent 932 30 190
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 474 82 596
Eigersund NAV 55 55 33 33
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Eik Marita Sekretær 51 46 84 50 400 38 905
Eikanger Magne Rådgiver 958 55 747
Eike Katrine Helsefagarbeider 457 33 581
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Eikenes Cecilie Styrer 51 46 52 52 934 53 601
Eker Silje Marie Saltvedt Pleiemedarbeider 457 33 553
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Eriksen Anneline Miljøterapeut 416 01 497
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Fosse Julie Marie Ergoterapeut 51 49 61 20 489 50 989
Fosse Kai Preben Rådgiver 404 66 278
Friestad Kjersti Konsulent
Frustøl Stine Dversnes Spesialarbeider 926 45 298
Garibaldi Linda Leder SFO 51 46 50 32 416 25 221
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Gravdal Bente Prosjektmedarbeider 902 31 716
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Greibrok Anne Rådgiver 457 32 541
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 40 472 95 727
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 479 76 920
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00 975 84 278
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 940 23 089
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 416 11 432
Hagen Annika Rådgiver 454 65 308
Haugen Lisbeth PP-rådgiver 479 77 480
Haugstad Randi Konsulent 993 96 623
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Havsø Karina Barnehagesjef 915 71 282
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Helvig Tove Helsesykepleier 477 82 374
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Hjelm Mette Aktivitetsleder 489 99 297
Hjemmesykepleien Distrikt 1 Vakttelefon 474 54 873
Hjemmesykepleien Distrikt 2 Vakttelefon 404 49 901
Hofseth Vilde Frøise Bibliotekar 940 12 457
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 905 66 665
Holloway Solfrid Leder SFO 51 46 36 40
Holmen Hilde Kristin Spesialpedagog 477 85 964
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 400 20 517
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 479 77 550
Hovland Edel Karin Førstesekretær 901 88 250
Hovland Hanne Ødegård Miljøterapeut 1 400 34 177
Hovland Kristin Fardal Konsulent 977 63 250
Hovland Lisa Christin Konsulent 457 27 791
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 30 474 76 027
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Hyggen Espen Rådgiver 926 17 214
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 992 79 898
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 474 82 596
Håland Maren Miljøterapeut 457 34 989
Håverstad Inghild Leder lønningskontoret 993 23 857
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Høyland Svein Rektor 51 46 48 30 970 99 201
Høyland Torild Sekretær 476 92 981
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Iversen Morten Fagleder 405 18 004
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 950 45 186
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 400 27 039
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Johannessen Espen Prosjektleder 414 51 074
Johannessen Kristine Førstesekretær 457 13 981
Johansen Siril Konsulent 456 16 952
Johansson Mariann Fagleder 474 71 685
Johnsen Åge Fagleder 474 75 509
Johnsrud Per-Anders Hovedtillitsvalgt 926 34 102
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 51 46 80 00 455 01 180
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 55 55 33 33 990 93 733
Kaasa Marie Bore Leder 932 39 969
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 489 54 035
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 920 47 184
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 400 33 352
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Kleivane Tone Avdelingsleder 940 18 093
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 20 940 14 710
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 20 489 95 142
Kristensen Jan Henning Rådgiver 986 65 232
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 480 32 787
Kvåle Elin Adsen Senterleder 481 20 909
Kydland Ragna Leder 944 23 066
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 941 51 999
Langeland Thor Einar Prosjekteier 480 97 418
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 477 92 638
Larsen Erik Driftsoperatør
Larsen Merethe Løyning Konsulent 51 46 80 72
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 908 91 427
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 907 30 470
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Lillesund Grethe Faglig koordinator 903 65 175
Lind Grethe Leder 916 23 276
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 10 412 56 523
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 477 92 623
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Løvbrekke Torunn Tengesdal Rådgiver
Løvø Nina Daglig leder 977 48 727
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 20 489 99 048
Mammo Mesfin Ingeniør 917 39 399
Mathisen Rake Inger Soneleder 907 21 983
Meling Siri A. Kommunedirektør 913 81 322
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 477 92 660
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 488 69 417
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 50 951 28 074
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Miljøtjenesten Blåsenborg Avlastningsboligen 488 91 997
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 489 54 053
Mong Kristine Førstesekretær 924 84 353
Monsen Heidi Miljøterapeut 55 55 33 33 456 33 966
Monsen Johnny Overingeniør 994 33 296
Mosbekk Lundeåne 969 41 552
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 55 55 33 33 989 00 658
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 45 20 986 10 510
Nedrebø Rune Leder 926 87 167
Nergård Tor-Arne 51 46 48 34
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 900 90 239
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 20 474 63 827
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Nicolaysen Anja Miljøterapeut 456 15 967
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 911 47 878
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 11 988 87 666
Nodland Kine Voilås Styrer 926 88 082
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 11 413 76 646
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 40 936 54 901
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 940 11 424
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 413 56 251
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Nærland Lene Fagleder 400 35 335
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 984 11 721
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 51 46 36 40 991 58 749
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Omdal Mari Skaara Sykepleier 454 16 310
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
Palmquist Tove Larsson Logoped 458 77 325
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 20 458 68 685
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 911 41 899
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Peersen Alf Henning Driftsoperatør 958 98 696
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 400 21 213
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 482 00 008
Pettersen-Dahl Tveit Hege Konsulent 458 71 073
Poshlyakova Alena Rådgiver 990 81 250
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 488 93 107
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Ramsland Hilde Rådgiver 957 47 819
Randen Lars Magne Feier 476 93 257
Rannestad Arne Leder 51 46 81 11 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 51 46 81 11 918 63 158
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Refsland Gerd Lillian Jordmor 474 79 168
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 51 49 61 20 477 92 127
Ridola Kathrine Ergoterapeut 51 49 61 20 488 92 469
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 452 56 405
Roaldsen-Skadberg Emma Frisklivsveileder 457 29 316
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Rydningen Sturla Daglig leder 477 92 435
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Sagland Christer Faglig koordinator 474 57 063
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149
Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825
Sandstøl Arild Kommunalsjef 976 92 405
Schieldrop Rebecca Fysioterapeut 51 49 61 20 457 21 713
Seglem Lise Helsesykepleier 404 08 147
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Serviceleilighetene Lundeåne 477 98 588
Shatri Herolinda Programveileder 55 55 33 33 960 45 486
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Sirevåg Eva HR rådgiver 913 83 902
Skadberg Bjørn Michal Feier 959 19 120
Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Skibstad Turid Synnøve Undervisningsinspektør 51 46 49 10 930 25 486
Skipstad Alf Branninspektør 916 73 307
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 909 26 637
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 20 976 98 623
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 908 83 906
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 11 466 45 757
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 482 66 321
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 457 22 406
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Soggemoen Renate Fagleder 477 98 824
Spangen Kari Reianes Kultursjef 995 51 759
Stangeland Odd Ordfører 488 91 802
Stapnes Jorunn Rådgiver 481 43 864
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 40 915 90 514
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293
Stokset Margrete Soneleder 907 22 012
Stormo Gunn Helene Faglig koordinator 901 14 620
Strand Hans-Marius Ingeniør 989 03 805
Strømstad Solveig Soneleder 907 22 025
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 489 99 458
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20 457 07 761
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 50 32 995 91 603
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 452 60 144
Svihus Ingebjørg Rådgiver 938 85 693
Sæstad Bente Louise Sykepleier
Sæstad Linn Mjølhus Sykepleier
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 950 53 530
Søyland May Rita Konsulent 474 55 389
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Tesaker Siren Aamodt Helsefagarbeider 916 67 088
Thengs Halvor Ø. Undervisningsinspektør 51 46 49 11 476 36 856
Time Alf Bjarne Rådgiver 940 09 861
Tjomlid Bente Vigdis Prosjektmedarbeider 995 88 321
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 457 26 535
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 994 41 546
Trondsen Johanna Avdelingsleder 476 93 674
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 55 55 33 33 489 91 479
Tønnesen Gro Ege Leder 909 78 150
Tønnessen Linda Konsulent 913 84 178
Tønnessen Mona Førstesekretær 51 46 83 08
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Tønnessen Terje Prosjektleder 400 31 205
Tønnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Uninor Korttidslager Leder 990 98 403
Urdal Ida Mari Leder 456 50 437
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vakthavende sykepleier Lundeåne 477 98 698
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 994 17 568
Vakttelefon Sykepleiervakt 917 16 320
Vanglo Inghild Daglig leder 474 52 073
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Varden Barnehage 51 49 52 25
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier 479 78 030
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 940 22 283
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Waldeland Torill Spesialpedagog 489 54 058
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Wetteland Kari Badebetjent 51 46 81 42 992 30 474
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Øgrey Sandra PP-rådgiver 988 16 869
Østbø Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 477 86 265
Åkerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 20 456 12 802
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 979 46 858
Åvedal Jeanette Seglem Rådgiver 51 46 49 12 992 49 475

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.