Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Sikker innsending av dokumenter

eDialog - Dokumenter sendes sikkert elektronisk her (Info)

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 940 11 424
Duås Elin Kristine Konsulent 476 08 618
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Hyggen Espen Rådgiver 926 17 214
Bårdsen Else Beth Kreftkoordinator 474 58 335
Egeland Helge Ingeniør 995 50 407
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 940 23 089
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 416 11 432
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Iversen Ragnhild Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 477 92 638
Lind Grethe Leder 916 23 276
Lorentzen Frode Tengs HR rådgiver 477 92 623
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 488 69 417
Monsen Johnny Overingeniør 994 33 296
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Randen Irene Haydè Konsulent 928 14 180
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 909 26 637
Stangeland Odd Ordfører 488 91 802
Stapnes Jorunn Rådgiver 481 43 864
Stormo Gunn Helene Faglig koordinator 901 14 620
Tengesdal Anne Brit Wetlesen Helsefaglig ansvarlig 915 99 621
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976
Torvaldsen Bente Bø Regnskapsleder 994 41 546
Tønnessen Linda Konsulent
Tønnessen Terje Prosjektleder 400 31 205
Tønnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699
Vanglo Inghild Daglig leder 474 52 073
Bergøy Kari Anne Oppvekstkoordinator 454 46 155
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Snerthammer Kari Psyk. Sykepleier 970 74 611
Egaas Leif Erik Varaordfører 901 25 117
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 400 33 352
Haugstad Randi Konsulent 993 96 623
Kristensen Jan Henning Rådgiver 986 65 232
Time Alf Bjarne Rådgiver 940 09 861
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 466 31 636
Bendiksen Randi Leder 936 97 471
Iversen Morten Fagleder 405 18 004
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 988 87 666
Skogen Ellen Nilsen Rådgiver 480 79 872
Mammo Mesfin Ingeniør 917 39 399
Eikanger Magne Rådgiver 958 55 747
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Aase Tone Lise Endresen Helsesykepleier 959 10 383
Asbjørnsen Tove Sofie Rådgiver 990 20 950
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Hoset Hege Sofie Miljøterapeut 479 77 550
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Olsen Aud Harriet S. Styrer ved barnehage 984 11 721
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Friestad Kjersti Konsulent
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293
Langeland Thor Einar Prosjektleder 480 97 418
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Ørmen Reidar Driftsoperatør 474 65 157
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Nærland Lene Fagleder 400 35 335
Sandstøl Arild Kommunalsjef 976 92 405
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 977 99 369
Ranjeva Miora Nathalie Rådgiver 457 32 541
Sirevåg Eva HR rådgiver 913 83 902
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Strand Hans-Marius Ingeniør 989 03 805
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Havsø Karina Barnehagesjef 915 71 282
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Blitzner-Tjørhom Randi Hjelpepleier 970 74 609
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Svihus Ingebjørg Konsulent 938 85 693
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Johannessen Espen Rådgiver 414 51 074
Kvåle Elin Adsen Senterleder 481 20 909
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825
Uninor Korttidslager Leder 990 98 403
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
Tusenbeinet Åpen barnehage 969 42 286
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Ramsland Hilde Rådgiver 957 47 819
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Gravdal Bente Prosjektmedarbeider 902 31 716
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Hansen Jørn Rådgiver vei og trafikksikkerhet 916 41 243
Fosse Kai Preben Rådgiver 404 66 278
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Hjemmesykepleien Vakttelefon 404 49 901
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Ålgård Hanne Elin Leder styrket barnehagetilbud 932 15 694
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 482 00 008
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 908 91 427
Efteland Ove Rådgiver veiprosjekter
Sævareid Eli Fagkonsulent 482 33 698
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Urdal Marie HR rådgiver 977 98 963
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 979 46 858
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Frustøl Stine Dversnes Driftsoperatør 926 45 298
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Edland Siri Økonomirådgiver 915 93 102
Meling Siri A. Kommunedirektør 913 81 322
Helleren Daniel Bjørnestad Fagleder 457 29 398
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 940 22 283
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Nomell Daniel Konsulent 413 76 646
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Pettersen-Dahl Tveit Hege Konsulent 458 71 073
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Eide Tanja Konsulent 457 27 791
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047
Håland Maren Miljøterapeut 457 34 989
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Brands Christiaan Konsulent 900 51 350
Hagen Annika Rådgiver 454 65 308
Eikenes Cecilie Styrer
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 477 86 265
Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Eker Silje Marie Saltvedt Pleiemedarbeider 457 33 553
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
Eike Katrine Hjelpepleier 457 33 581
Eriksen Anneline Miljøterapeut 416 01 497
Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 477 92 127
Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Ege Thomas Rektor 483 64 199
Holloway Solfrid Leder SFO
Remme Nina Fagarbeider, helse 916 67 088
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Brynjelsen Sandra Emilie Folkehelsekoordinator 457 29 316
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Bjørnseth Heidi Leder styrket barnehagetilbud 416 19 619
Kydland Ragna Leder 944 23 066
Urdal Ida Mari Leder
Mosbekk Lundeåne 969 41 552
Bofellesskap 1 Lundeåne 969 41 546
Bofellesskap 2 Lundeåne 969 41 548
Serviceleilighetene Lundeåne 477 98 588
Vakthavende sykepleier Lundeåne 477 98 698
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Haugen Lisbeth PP-rådgiver 479 77 480
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Horpestad Jeanette Faglig koordinator 40 02 05 17
Hovland Hanne Ødegård Miljøterapeut 1 40 03 41 77 400 34 177
Assersen Torgny Spesialarbeider 41 60 09 50
Brunvatne Martin Prosjektleder 41 69 01 22 416 90 122
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 45 26 01 44 452 60 144
Omdal Mari Skaara Sykepleier 45 41 63 10 454 16 310
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 45 50 11 80 455 01 180
Monsen Heidi Miljøterapeut 45 63 39 66 456 33 966
Birkeland Tommy Driftsoperatør 46 96 09 70 469 60 970
Johnsen Åge Fagleder 47 47 55 09 474 75 509
Aase Arne Driftsoperatør 47 47 62 25 474 76 225
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 47 48 25 96
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 47 48 25 96
Randen Lars Magne Feier 47 69 32 57 476 93 257
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 47 79 26 60 477 92 660
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 47 97 69 20 479 76 920
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 48 89 31 07 488 93 107
Tveida Anne Lise Miljøterapeut 48 99 14 79 489 91 479
Wigestrand Svein Oskar Beredskapsleder 48 99 44 78 489 94 478
Hjelm Mette Aktivitetsleder 48 99 92 97
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 48 99 94 58 489 99 458
Bofellesskap IBO 51 49 63 00
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Egeland Marit Rødland Konsulent 51 46 10 30 932 30 190
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 51 46 10 32 994 97 447
Norum Johan Rådgiver 51 46 10 33 413 56 251
Tønnessen Hans Petter Skogbrukssjef 51 46 10 37 976 55 494
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 41 472 95 727
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 42
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Stokset Margrete Soneleder 51 46 13 51 907 22 012
Østbø Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Trondsen Johanna Avdelingsleder 51 46 33 12 476 93 674
Johansson Mariann Miljøterapeut 1 51 46 33 13 474 71 685
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 51 46 33 16 400 27 039
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 51 46 33 26 479 72 697
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 51 46 33 28 482 66 321
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 42 936 54 901
Stapnes Turid Hofsmo Undervisningsinspektør 51 46 36 43 915 90 514
Mathisen Rake Inger Soneleder 51 46 42 03 907 21 983
Hjemmesykepleie Vakttelefon 51 46 42 15 474 54 873
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 23
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 30 489 99 048
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 51 46 45 34 474 63 827
Høyland Svein Rektor 51 46 48 32 970 99 201
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 48 33 986 10 510
Nergård Tor-Arne Rådgiver 51 46 48 34
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 40 474 76 027
Edvardsen Monica Nygaard Førstesekretær 51 46 49 10
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 11 412 56 523
Thengs Halvor Ø. Undervisningsinspektør 51 46 49 11 476 36 856
Skibstad Turid Synnøve Undervisningsinspektør 51 46 49 11 930 25 486
Åvedal Jeanette Seglem Rådgiver 51 46 49 12 992 49 475
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32 957 35 624
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 50 32 995 91 603
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Rasmussen Irene Sæveland Styrer ved barnehage 51 46 60 70 472 69 403
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Hestnes FUS Barnehage 51 46 71 00
Skipstad Alf Branninspektør 51 46 83 47 916 73 307
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Rydningen Sturla Daglig leder 51 46 89 49
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 51 49 04 87 452 56 405
Johnsen Tove Diana Nilsdotter Bibliotekar 51 49 10 03 940 12 457
Gjedrem Alexandra Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Pedersen Henning Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Garibaldi Linda Leder SFO 51 49 19 47 416 25 221
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 51 49 27 89 911 41 899
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 51 49 39 99 474 58 332
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Blåsenborg Avlastningsboligen 51 49 41 79 488 91 997
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Varden Barnehage 51 49 52 25
Strømstad Solveig Soneleder 51 49 56 71 907 22 025
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 21 976 98 623
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 22 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 23 458 68 685
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20
Veshovde Janne Gro Ergoterapeut 51 49 61 22 488 92 469
Abrahamsen Bjørg Elen Sjefsfysioterapeut 51 49 61 23 476 66 001
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 24 489 95 142
Åkerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 26
Tengesdal May Brit Ergoterapeut 51 49 61 27 489 50 989
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Eigersund NAV 55 55 33 33 555 53 333
Ege Inger Marie Regnskapsmedarbeider 51 46 80 50
Søyland May Rita Lønns- og regnskapsmedarbeider 51 46 80 58 474 55 389
Larsen Merethe Løyning Regnskapsmedarbeider 51 46 80 72
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 11 466 45 757
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 11 489 52 879
Rannestad Arne Leder 51 46 81 11 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 51 46 81 11 918 63 158
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 40 416 30 629
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Høyland Torild Sekretær 51 46 81 50 476 92 981
Helvig Tove Helsesykepleier 51 46 81 50 905 83 559
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 51 46 81 50 457 22 406
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier/Flyktningekont 51 46 81 50 479 78 030
Hetland Hilde Helsesykepleier 51 46 81 50 456 33 114
Refsland Gerd Lillian Jordmor 51 46 81 50 474 79 168
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 51 46 81 50 400 21 213
Seglem Lise Helsesykepleier 51 46 81 50 404 08 147
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 51 46 81 50 457 26 535
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 51 46 81 50 457 23 212
Sirevåg Mariann Rosland Helsesykepleier 51 46 81 50 940 03 592
Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833
Kvassheim Brit Larssen Konsulent 51 46 82 24 480 32 787
Spangen Kari Reianes Kultursjef 51 46 82 24 995 51 759
Hovland Kristin Fardal Konsulent 51 46 82 24 977 63 250
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 51 46 82 70 905 66 665
Johannessen Kristine Førstesekretær 51 46 82 70 489 54 020
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 51 46 82 70 489 54 035
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 51 46 82 70 489 54 053
Waldeland Torill Spesialpedagog 51 46 82 70 489 54 058
Øglend Evy-Ann Spesialpedagog 51 46 82 70 948 81 128
Kaasa Marie Bore Leder 51 46 82 70 932 39 969
Øgrey Sandra PP-rådgiver 51 46 82 70 988 16 869
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 51 46 82 70 992 79 898
Holmen Hilde Kristin Spesialpedagog 51 46 82 70 456 92 293
Palmquist Tove Larsson Logoped 51 46 82 70 458 77 325
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Larsen Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Nevland Lars Magne Underbrannmester 51 46 83 40
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Tengsareid Roger Brannsjef 51 46 83 40 456 04 495
Leidland Otto Leder forebyggende avdeling 51 46 83 40 472 92 789
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 50 951 28 074
Eik Marita Sekretær 51 46 84 50 400 38 905
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 50
Bjerkreim Valborg Logoped 51 46 84 50 457 31 946
Dyrsand Inger Walskaar Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 470 21 975
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 950 45 186
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787
Sørlie Inger Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 942 05 235
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 901 31 963
Hovland Edel Karin Førstesekretær 90 18 82 50 901 88 250
Lillesund Grethe Faglig koordinator 90 36 51 75 903 65 175
Bendiksen Reymond Leo Driftsoperatør 90 41 65 67 904 16 567
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 90 73 04 70 907 30 470
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 90 88 39 06 908 83 906
Tønnesen Gro Ege Leder 90 97 81 50 909 78 150
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 91 11 06 42 911 10 642
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 91 14 78 78
Bofellesskap Damsgård 91 56 08 64
Vakttelefon Sykepleiervakt 91 71 63 20 917 16 320
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 92 04 71 84 920 47 184
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 92 44 51 49 924 45 149
Kleivane Tone Miljøterapeut 1 94 01 80 93 940 18 093
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 94 15 19 99 941 51 999
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 95 05 35 30 950 53 530
Skadberg Bjørn Michal Feier 95 91 91 20 959 19 120
Bofellesskap 1 b Bofellesskap 1 96 94 15 70
Bofellesskap 2 a Bofellesskap 2 96 94 15 71
Bofellesskap 2 b Bofellesskap 2 96 94 15 72
Bofellesskap 3 a Bofellesskap 3 96 94 15 73
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 96 94 15 74
Dagsenter Storastova Dagsenter 96 94 15 81
Sirevaag Britt-Eva Sjo Styrer 96 94 22 86 988 11 118
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 97 58 42 78 975 84 278
Bakken Åshild Leder Prosjektadministrasjon 97 69 41 14 976 94 114
Løvø Nina Daglig leder 97 74 87 27
MangDun Manu Programveileder 98 90 01 77 989 00 177
Mydland Ole Martin Fagansvarlig 98 90 06 58 989 00 658
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381
Jørgensen Hilde Gunn Miljøterapeut 99 09 37 33 990 93 733
Olsen Barbro Leder forsterket avdeling 99 15 87 49 991 58 749
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 99 41 75 68
Adrian Myklebust Feier 99 56 91 00 995 69 100

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.