Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontakt oss

Veiledningstorget er åpent hverdager fra 09:00 til 14:00, telefontid fra 08:00 - 15:00. Send e-post, ring eller møt opp i Lerviksgården, Nytorget 9, 2. etasje.

Meld fra om feil

Meld fra om feil eller mangler på våre bygninger, kommunale veier, vann og avløp her.

Søk ansatte

Ansatte sortert etter arbeidsted. Vet du hvem du ønsker å kontakte, kan du søke etter fornavn eller etternavn.
Kontakt
Etternavn Fornavn Tittel Telefon Mobil E-post
Høyland Torild Sekretær 476 92 981
Nordvoll Liv Jorunn Hetland Helsesykepleier 940 11 424
Samuelsen Jan Ernst Servicemedarbeider 924 45 149
Bakken Marianne Sæstad Merkantil konsulent 457 13 981
Bakken Åshild Leder 976 94 114
Broch Leif E. Kommunikasjonssjef 908 81 568
Hyggen Espen Rådgiver 926 17 214
Ege Gunn Helen Barn- og familiesjef 936 60 930
Egeland Helge Ingeniør 995 50 407
Egeland Marit Rødland Fagkonsulent 932 30 190
Hadland Elin Aase Konsulent lønn 940 23 089
Hadland Sem Kommunikasjonsrådgiver 416 11 432
Helland Anne-Torill Driftsleder 958 44 630
Helvig Tove Helsesykepleier 477 82 374
Hogstad Gunhild PP-rådgiver 905 66 665
Hovland Edel Karin Førstesekretær 901 88 250
Iversen Ragnhild Hagen Driftsoperatør 950 45 186
Jensen Ole Leth Driftsoperatør 951 27 993
Stapnes Mariell Konsulent 406 04 018
Kallhovd Anita Glenne Psykolog 489 54 035
Langfeldt Ragnhild HR rådgiver 477 92 638
Lind Grethe Leder 916 23 276
Løvø Nina Daglig leder 977 48 727
Midbrød Sigrund Berge Fagkonsulent 488 69 417
Moen Via Therese S. PP-rådgiver 489 54 053
Monsen Johnny Overingeniør 994 33 296
Sæstad Odd Inge Driftsleder Egersundshallen 950 53 530
Nordvoll Steinar Jordbrukssjef 994 97 447
Oliversen Tore Ludvig Kommunalsjef finans og analyse 900 67 425
Omdal Jone Kommunalsjef teknisk 957 57 317
Mathisen Rake Inger Soneleder 907 21 983
Ravneberg Lise Soneleder 472 84 469
Skadberg Bjørn Michal Feier 959 19 120
Skofteland Annbjørg Elve Vann og avløpssjef 909 26 637
Slettebø Åshild Stornes Helsesykepleier 457 22 406
Stapnes Jorunn Rådgiver 481 43 864
Stokset Margrete Soneleder 907 22 012
Tonheim Dag Kjetil Plansjef 958 84 976
Tønnessen Linda Konsulent 913 84 178
Tønnessen Terje Prosjektleder 400 31 205
Tønnessen Tina Byggesaksleder 928 55 699
Vann og avløps vakt Vann og avløps vakt Vakthavende 917 39 395
Slettebø Glenn Håndv./fagarb. 400 21 753
Vakttelefon Vakttelefon Vaktsykepleier 476 69 021
Miljøtjenesten Blåsenborg Avlastningsboligen 488 91 997
Hjemmesykepleien Distrikt 1 Vakttelefon 474 54 873
Iversen Ragnhild Hagen Hovedtillitsvalgt 950 45 186
Karlsen Trond Åsmund Overingeniør 400 33 352
Nilsen Ingunn Helland Senterleder 911 47 878
Time Alf Bjarne Rådgiver 940 09 861
Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt Vakthavende 951 27 987
Bergene Jenny Miljøterapeut 1 474 58 332
Aamodt Leif Terje Rådgiver naturforvaltning 466 31 636
Bendiksen Randi Leder 936 97 471
Spangen Kari Reianes Kultursjef 995 51 759
Hovland Kristin Fardal Konsulent 977 63 250
Johnsen Åge Fagleder 474 75 509
Nilsen Skogen Ellen Rådgiver 480 79 872
Bjerkreim Tone Kristin Miljøterapeut 479 72 697
Mammo Mesfin Ingeniør 917 39 399
Johansson Mariann Fagleder 474 71 685
Eikanger Magne Rådgiver 958 55 747
Nesvåg Omdal Marianne Leder forsterket avdeling 489 59 160
Kristoffersen Anne Avdelingsleder 488 93 102
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Hetland Anita Nærmiljøkontakt 458 72 481
Håland Janne Merete Assisterende kjøkkensjef 474 82 596
Hoset Hege Sofie Leder 920 46 262
Kaasa Marie Bore Leder 932 39 969
Wetlesen Strand Ann Elin Fysioterapeut 479 74 422
Risholm Sæther Kethleen Sykepleier 479 74 421
Rydningen Sturla Daglig leder 477 92 435
Vassbø Inger Marie Helsesykepleier 479 78 030
Hetland Hilde Helsesykepleier 456 33 114
Refsland Gerd Lillian Jordmor 474 79 168
Høghaug Wenche Rådgiver 452 51 197
Friestad Kjersti Konsulent
Lenes Finn Rune Spesialarbeider 907 30 470
Hjelm Mette Aktivitetsleder 489 99 297
Stokka Kjetil Konsulent 916 15 293
Egersund sykehus Kjøkkenet Vakthavende 474 82 596
Langeland Thor Einar Prosjekteier 480 97 418
Nilson Hilde Fosse Fagleder digitalisering 995 69 053
Havsø Ingeborg Kommunalsjef 991 68 405
Søyland May Rita Konsulent 474 55 389
Gravdal Heidi Irene Hjelpepleier 480 72 898
Pettersen Karianne Eie Helsesykepleier 400 21 213
Slettebø Inger Anne Miljøterapeut barn og unge 482 66 321
Svanes Camilla Hetland Fagansvarlig 476 20 154
Mong Kristine Førstesekretær 924 84 353
Nærland Lene Senterleder 400 35 335
Sandstøl Arild Kommunalsjef 976 92 405
Bye Kjersti Søyland Mulighetsutvikler 977 99 369
Birkeland Tommy Driftsoperatør 469 60 970
Torkelsen Liv Ingrid SLT-koordinator 995 80 290
Sirevåg Eva HR rådgiver 456 17 401
Wilhelmsen Edvard Fagarbeider/ rørlegger 474 56 154
Strand Hans-Marius Ingeniør 989 03 805
Svalestad Anne Psyk. Sykepleier 489 99 458
Herveland Gunnar Spesialarbeider 911 16 817
Hetland Terje Fagarbeider 913 12 128
Netland Morten Fagarbeider 905 83 491
Sleveland Arne Magnar Fagarbeider 415 75 320
Svanes Agnar Fagarbeider/ rørlegger 951 52 530
Tønnessen Paul Nielsen Fagarbeider 476 78 414
Urdal Kay Spesialarbeider 952 24 664
Vatland Terje Spesialarbeider 958 07 841
Veshovda Nils Arbeidsleder 404 48 177
Vigrestad Geir Fagarbeider/ rørlegger 992 71 535
Nygård Torfinn Fagarbeider 400 21 281
Tjølsen Eilef Fagarbeider/ rørlegger 404 11 856
Iversen Linn Jordmor 474 85 695
Soggemoen Renate Fagleder velferdsteknologi 477 98 824
Havsø Karina Barnehagesjef 915 71 282
Nevland Agnethe Pleiemedarbeider 916 27 468
Bendiksen Reymond Leo Konsulent 904 16 567
Tønnesen Gro Ege Leder 909 78 150
Pedersen Kenneth Arbeidsleder 911 41 899
Mikkelsen Per Miljøvaktmester 404 48 983
Bode Anne Dagrun Konsulent 476 44 863
Svihus Ingebjørg Rådgiver 938 85 693
Johannessen Espen Prosjektleder 414 51 074
Obrestad Leif Skolesjef 969 46 332
Sandsmark Elin Konsulent 459 76 825
Uninor Korttidslager Leder 990 98 403
2 Vest Sykepleiervakt Vakthavende 456 32 970
Raugstad Marius Leder 409 21 262
Ramsland Hilde Rådgiver 957 47 819
Tesaker Siren Aamodt Helsefagarbeider 916 67 088
Sleveland Bjørn Tor Maskinfører 474 69 624
Aase Fuglestad Henriette Helsesykepleier 990 98 396
Aase Arne Driftsoperatør 474 76 225
Skåra Mads Hugo Driftsoperatør 908 83 906
Randen Lars Magne Feier 476 93 257
Bofellesskap Damsgård 915 60 864
Lagård Bo-og servicesenter Hovednummer Vakthavende 941 51 999
Hetland Sandra Saurdal Vernepleier 918 11 673
Fosse Kai Preben Rådgiver 404 66 278
Pedersen Rune Svanes Pedagogisk IKT-veileder 458 60 102
Myklebust Espen Driftsoperatør 404 14 965
Lillesund Grethe Faglig koordinator 903 65 175
Øgrey Sandra PP-rådgiver 988 16 869
Kleivane Tone Avdelingsleder 940 18 093
Hjemmesykepleien Distrikt 2 Vakttelefon 404 49 901
Vakttelefon Sykepleiervakt 917 16 320
Nodland Knut Petter Fagarbeider/ rørlegger 915 52 087
Skipstad Alf Branninspektør 916 73 307
Hetland Kate Miljøterapeut barn og unge 489 99 139
Pettersen Lise Wenche Veileder ambulerende team 482 00 008
Espnes Trond-Arve Fagarbeider/ rørlegger 957 98 249
Sunde Asle Gorm Fagarbeider/ rørlegger 971 93 809
Lie Åse Skåra Kommunepsykolog 477 84 868
Laurendz Joacim Engeset Ingeniør 908 91 427
Assersen Torgny Spesialarbeider 416 00 950
Kaminski Wojciech Driftsoperatør 920 47 184
Høyland Asgeir Fagarbeider 415 04 765
Silfhout Torunn-Helen Van Avdelingsleder 3 ABC 483 54 076
Huse John HR rådgiver 902 84 476
Røyneberg Trine Salvesen Vannområdekoordinator 476 63 389
Roaldsen Anne Brit Tillitsvalgt 452 56 405
Gravdal Heidi Irene Hovedverneombud 480 72 898
Haavarsen Kristina Helsefagarbeider 479 76 920
Larssen Jarl Einar Montør velferdsteknologi 979 89 713
Christensen Birger Tillitsvalgt 995 31 838
Ivesdal Janne Kathrine Miljøterapeut 400 27 039
Bofellesskap IBO Hovednummer 990 85 245
Mestringsenheten Avd. for psykiske helsetj. Vakthavende 477 92 660
Seglem Lise Helsesykepleier 404 08 147
Åreskjold Margit Bygg og eiendomsjef 979 46 858
ROP-team Vakttelefon Vakthavende 488 93 107
Laupstad Anne Fagarbeider 458 78 418
Vestbøstad Marta Fagarbeider 476 96 042
Frustøl Stine Dversnes Spesialarbeider 926 45 298
Ekroll Anna Elise Aktivitør og livsgledekoordinator 940 23 698
Tunheim Marianne Førstesekretær 474 62 459
Edland Siri Konstituert regnskapsleder 915 93 102
Meling Siri A. Kommunedirektør 913 81 322
Vinningland Aina Rådgiver 988 29 699
Vigrestad Hege Haver Rådgiver 940 22 283
Kronberga Sanita Leder renhold 482 86 566
Håkull Janne Iren Spesialpedagog 992 79 898
Eikeland Tone Leder 412 31 989
Pettersen-Dahl Hege Leder 458 71 073
Tollefsen Siw Randi Ledende helsesykepleier 457 26 535
Røyneberg Arvid Salvesen Kommunalsjef samfunnsutvikling 475 15 151
Midbrød Kenneth Driftsoperatør 474 45 699
Sleveland Roald Bedriftselektriker 926 02 294
Helset Gunhild Totland Helsesykepleier 457 23 212
Vasbø Marlin Ø. Konsulent 457 23 047
Haaland Joakim Avdelingsleder 969 48 948
Hagen Annika Rådgiver 454 65 308
Østrem Alice Skår Helsesykepleier 477 86 265
Berge Monica Waland Fagkoordinator 970 94 176
Svendsen Vibekke M. Avdelingsleder 452 60 144
3 ABC Sykepleier Sykepleier 3 ABC 947 99 061
3 ABC Gruppe A 908 50 776
3 ABC Gruppe B 907 61 259
3 ABC Gruppe C 908 19 992
Eike Katrine Helsefagarbeider 457 33 581
Abrahamsen SIlje Miljøterapeut 489 97 196
Forsmo Jan Harald Kommunalsjef kultur og oppvekst 469 44 273
Berg Hanne Christine Frivilligkoordinator 458 78 545
Hadland Cicilie Fagleder 457 23 037
Adrian Myklebust Feier 995 69 100
Toft Jeanne Vernepleier 969 42 571
Østebrøt Lene Fagleder 990 98 025
Barnehage Rundevoll 989 01 280
Laupstad Karoline Planrådgiver 995 38 988
Svendsen Erik Driftsoperatør 466 88 860
Bjørnseth Heidi PP-rådgiver 489 54 058
Kydland Ragna Leder 944 23 066
Urdal Ida Mari Leder 456 50 437
Mosbekk Lundeåne 969 41 552
Bofellesskap 1 Lundeåne 969 41 546
Bofellesskap 2 Lundeåne 969 41 548
Serviceleilighetene Lundeåne 477 98 588
Vakthavende sykepleier Lundeåne 477 98 698
Nordgarden Marit Helsesykepleier 989 02 031
Haugen Lisbeth PP-rådgiver 479 77 480
Johnsrud Per-Anders Hovedtillitsvalgt 926 34 102
Håverstad Inghild Økonomi- og Innkjøpsrådgiver 993 23 857
Nodland Kine Voilås Styrer 926 88 082
Peersen Alf Henning Driftsoperatør 958 98 696
Sagland Christer Faglig koordinator 474 57 063
Sæstad Linn Mjølhus Konsulent 488 63 221
Sæstad Bente Louise Sykepleier
Audenby Arna Spesialpedagog 990 83 011
Roaldsen-Skadberg Emma Frisklivsveileder 457 29 316
Hovland Lisa Christin Konsulent 457 27 791
Greibrok Anne Rådgiver 457 32 541
Larsen Erik Driftsoperatør
Poshlyakova Alena Rådgiver 990 81 250
Nicolaysen Anja Miljøterapeut 456 15 967
Nedrebø Rune Leder 926 87 167
Løvbrekke Torunn Tengesdal Rådgiver 997 70 780
Andersen Hege Merete Helsesykepleier 404 40 313
Tjomlid Bente Vigdis Prosjektmedarbeider 995 88 321
Alfredsen Sander Huslende Skogbrukssjef 472 81 365
Todnem Silje Logoped 458 77 325
Øfstaas Anders Rådgiver 476 95 914
Nielsen Morten Fagarbeider/ rørlegger 404 14 979
Wium Andreas Fagarbeider 901 87 064
Kvinlaug Therese Konsulent lønn 474 55 389
Evjen Kristine Rådgiver
Mong Hilde Sekretær 474 57 015
Skadberg Irene Barnehagemyndighet 416 09 372
Beverveien Boliger 907 67 381
Bofellesskap 2 Bofellesskap 969 41 571
Bofellesskap 3 b Bofellesskap 3 969 41 574
Dagsenter Storastova Dagsenter 969 41 581
Kazmierczak Rafal Andrzej Prosjektleder vei- og trafikksikkerhet 457 35 723
Ege Håland Evy Kreftkoordinator 457 28 896
Hovland Anja Ordfører 930 65 647
Hetland Ervik May Helen Varaordfører 993 38 850
Søisdal Hovland Kristin Avdelingsleder 924 62 442
Gjersund Cecilie Miljøterapeut 400 34 177
Aarstad Ingrid Miljøterapeut 416 01 497
Seglem Hege Iren Miljøterapeut 457 34 989
Tengs Linda Avdelingsleder 907 73 022
Rosseland Natalie Miljøterapeut 915 52 763
Leidland Gunn Miljøterapeut 479 77 550
Slettebø Janne Helsefagarbeider 969 43 898
Gustafsson Carl Johan Miljøterapeut 970 74 611
Hvidsten Gjedrem Lina M. Demenskoordinator 940 05 543
Østebrød Siril Konsulent 456 16 952
Dversnes Anja Marie Olsen Saksbehandler 988 38 879
Lervold Kyrre Prosjektstilling 463 31 918
Mydland Jacobsen Ida Rådgiver 416 47 678
Rasmussen Tina Miljøterapeut 458 74 686
Bruvik Kristensen Cecilie Fagleder 477 86 941
Egersund Legevakt Egersund Vakthavende 116117
Stapnes Sveinung Kjøkkensjef 47 48 25 96 958 04 890
Skattekisten Kulturbarnehage A/S 51 21 53 70
Gridsvåg Inger Elin Rektor 51 46 10 40 472 95 727
Bowitz Christian Undervisningsinspektør 51 46 10 40
Grøsfjeld Anne-Marie Leder SFO 51 46 10 60 456 38 140
Østbø Jeanett Leder 51 46 13 52 994 38 831
Efteland Thorhild SFO-leder/ sekretær 51 46 16 60 474 76 123
Ege Thomas Rektor 51 46 16 60 483 64 199
Nomell Tonje Rektor 51 46 36 40 936 54 901
Olsen Barbro Undervisningsinspektør 51 46 36 40 991 58 749
Holloway Solfrid Undervisningsinspektør 51 46 36 40 954 84 020
Hellvik Inger Bente Førstesekretær 51 46 45 20
Klippen Margrethe Undervisningsinspektør 51 46 45 20 940 14 710
Myklebust Siri Tengs Rektor 51 46 45 20 986 10 510
Løyning Lillian Leder SFO 51 46 45 20 489 99 048
Husby Margit Leder SFO 51 46 48 30 474 76 027
Johannessen Kristine Sekretær 51 46 48 30
Høyland Svein Rektor 51 46 48 30 970 99 201
Sørlie Inger Inspektør 51 46 48 30 942 05 235
Skulstad Kjersti Førstesekretær 51 46 48 30
Lomeland Brit Elin Rektor 51 46 49 10 412 56 523
Skibstad Turid Synnøve Undervisningsinspektør 51 46 49 10 930 25 486
Thengs Halvor Ø. Undervisningsinspektør 51 46 49 11 476 36 856
Åvedal Jeanette Seglem Rådgiver 51 46 49 12 992 49 475
Fisketjøn Ingvild Rektor 51 46 50 32 986 65 369
Roaldsen Hove Inger Johanne Undervisningsinspektør 51 46 50 32 992 66 411
Andreassen Bente Aase Førstesekretær 51 46 50 32
Svanøe Trond Helling Undervisningsinspektør 51 46 50 32 995 91 603
Eikenes Cecilie Styrer 51 46 52 52 934 53 601
Jernhagen Barnehage 51 46 52 52
Lykkeliten Barnehage 51 46 54 11
Rasmussen Irene Sæveland Styrer 51 46 60 70 472 69 403
Helleland FUS Barnehage 51 46 65 55 995 13 044
Kiellandskogen Barnehage 51 46 70 70 947 80 787
Jørgensborg Astrid Elisabeth Leder 51 46 80 00 455 01 180
Habana Josephine Sayo Veiledningskonsulent 51 46 80 00 975 84 278
Bozkurt Merve Durak Veiledningskonsulent 51 46 80 00 911 10 642
Edvardsen Monica Nygaard Konsulent 51 46 81 01
Nilson Kjetil Feyling IKT-rådgiver 51 46 81 11 988 87 666
Nomell Daniel Konsulent 51 46 81 11 413 76 646
Bilettreservering Egersundshallen Vakthavende 51 46 81 42
Wetteland Kari Badebetjent 51 46 81 42 992 30 474
Tønnessen Mona Førstesekretær 51 46 83 08
Nesvåg Torhild Leder og HTV 51 46 84 70 900 90 239
Tørnes Anne Marit Miljøterapeut 51 46 88 92 907 67 381
Steinnes Trygve Medisinsk faglig ansvarlig 51 47 22 20 514 72 220
Røed Signe Idsøe Biblioteksjef 51 49 10 03 940 12 459
Yri-Stokke Eline Bibliotekar 51 49 10 03 459 74 491
Iversen Åshild Hausberg Bibliotekar 51 49 10 03
Bjordal Janne Førstesekretær 51 49 10 03 940 12 456
Mosterveien Bolig 51 49 26 19
Robåten FUS Barnehage 51 49 31 78 948 69 468
Kjell Buggesgate Bolig 51 49 33 99
Rygleveien 1 Bogruppe 51 49 34 39 489 97 693
Raketten Barnehage 51 49 34 70 470 29 742
Blåsenborg Blåsenborg 51 49 36 36 488 67 337
Aktivitetssenter Blåsenborg Lysgården 51 49 36 36
Ekornveien 16 Langevann 51 49 41 30 907 67 381
Eigerøy Barnehage 51 49 44 80
Varden Barnehage 51 49 52 25
Skogen Frode A Rektor 51 49 60 20 976 98 623
Aaserød Ellen Marie Inspektør 51 49 60 20 458 81 270
Pedersen Bjarte Rådgiver 51 49 60 20 458 68 685
Kolstø Ida K. Fysioterapeut, Ansvar barn 51 49 61 20 489 95 142
Svanes Peggy Førstesekretær 51 49 61 20 457 07 761
Abrahamsen Bjørg Elen Sjeffysioterapeut leder 51 49 61 20 476 66 001
Remme Rikke Kvamsøe Ergoterapeut 51 49 61 20 477 92 127
Åkerman Lena Stenbakk Fysioterapeut 51 49 61 20 456 12 802
Fosse Julie Marie Ergoterapeut,Ansvar barn 51 49 61 20 489 50 989
Ridola Kathrine Ergoterapeut 51 49 61 20 488 92 469
Turnusfysioterapeut Fysioterapeut 51 49 61 20 457 08 836
Steinskog Britt Sofie Kvalheim Fysioterapeut 51 49 61 20 457 21 713
Seim Margrethe Styrer ved barnehage 51 49 67 39 944 32 645
Hustoft Merete Bedriftshelsetjenesten 51 70 68 00 455 04 218
Monsen Heidi Rådgiver/ Foreldreveileder 55 55 33 33 456 33 966
Jørgensen Hilde Gunn Bosetter/Foreldreveileder 55 55 33 33 990 93 733
Tveida Van Der Stap Anne Lise Programrådgiver intro 55 55 33 33 489 91 479
Mydland Ole Martin Fagleder 55 55 33 33 915 95 897
Eigersund NAV 55 55 33 33
Shatri Herolinda Programrådgiver intro 55 55 33 33 960 45 486
Baltajii Nour Programrådgiver Intro 55 55 33 33 960 45 482
Husveg Kåre Bosetter 55 55 33 33 456 56 320
Aarthun Eirik Programrådgiver intro 55 55 33 33 456 55 723
Breus Kateryna Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 968
Haile G. Fitsum Programrådgiver intro 55 55 33 33 456 19 063
Kvalsund Inger Bosetter 55 55 33 33 458 74 771
Lipetska Nataliia Veileder Ukraina 55 55 33 33 990 80 973
Mortensen Toril Programrådgiver Intro 55 55 33 33 456 18 302
Tsirunjan Samvel Miljøvaktmester 55 55 33 33 940 16 915
Larsen Merethe Løyning Konsulent 51 46 80 72
Skåtøy Per Ragnar IKT-rådgiver 51 46 81 11 466 45 757
Bilstad Tommy IKT-rådgiver 51 46 81 11 489 52 879
Rannestad Arne Leder 51 46 81 11 415 34 047
Rasmussen Henrik Melhus IKT-rådgiver 51 46 81 11 918 63 158
Tengesdal Svein Rektor 51 46 81 40 950 24 150
Berger Ingvild Inspektør 51 46 81 40 416 30 629
Berentsen Eli Sleveland Førstesekretær 51 46 81 40
Skailand Marianne Styrer 51 46 81 57 952 24 640
Skarås Marianne Styrer 51 46 81 58 991 64 833
Omdal Eivind Brannkonstabel 51 46 83 40 414 37 703
Laupstad Arnt Tore Underbrannmester 51 46 83 40
Rogstad Jan Arne Brannkonstabel 51 46 83 40
Tengesdal Tor Egil Underbrannmester 51 46 83 40
Torgersen Odd Erik Brannkonstabel 51 46 83 40
Aarstad Jarle Brannkonstabel 51 46 83 40
Midbrød Svein Ivar Rektor 51 46 84 50 951 28 074
Eik Marita Sekretær 51 46 84 50 400 38 905
Bjørklund Magdalena Undervisningsinspektør 51 46 84 50
Bjerkreim Valborg Logoped 51 46 84 50 457 31 946
Omdal Miriam Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 971 09 780
Østebrøt Rebekka Sæstad Lokallagsleder 51 46 84 70 922 59 787
Løyning Lillian Hovedtillitsvalgt 51 46 84 70 970 92 965
Langevann bogruppe 99 08 09 32 907 67 381

Ledelse


Avdelinger

Klikkbart organisasjonskart.


Overfør filer og tekst

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.


Oppføringer i kataloger

Eigersund kommune har som policy å ikke betale for oppføringer i ulike kataloger på nett eller papir. De ansatte har heller ikke myndighet til å foreta slike avtaler da det kun er kommunikasjonssjef Leif E Broch som eventuelt har myndighet til å signere slike avtaler. For eventuelle oppføringer aksepteres kun skriftlige signerte avtaler og ordrebekreftelser.