Idrettsrådets rolle og oppgaver følger av NIFs lov.

Idrettsrådet skal

 1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
 5. Være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå
 6. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet

Fadderklubber

Idrettsrådets styremedlemmer har sine lag de fungerer som «fadder» for. Fadderoppgavene innebærer at styremedlemmet skal:

 1. Delta på minimum ett årlig møte med fadderklubben
 2. Stille seg til disposisjon som bindeledd mellom laget og kommunale myndigheter
 3. Videreformidle vesentlig informasjon til sine lag
 4. Gjøre sine lag kjent med fadderordningen og idrettsrådets rolle

Styret

Svein Erling Jensen Svein Erling Jensen
Leder
957 97 227
Cecilie Cecilie Therese Tengesdal
Nestleder
909 74 667
Wenche Nodland Wenche Nodland
Styremedlem
976 77 740
Rune Andersen Rune Andersen
Styremedlem
971 00 576
Terje Rasmussen Terje Rasmussen
Styremedlem
412 70 680
Karen Kvalheim portrett Karen Kvalheim
Styremedlem
993 58 836
Mette Helene Wersland Mette Helene Wersland
Styremedlem
915 60 871
Ikon for hode

Gunn S. Friestad
1. varamedlem
926 35 285

 

Valgkomite

 • Leder: Tom Ove Sørdal - Egersund Svømmeklubb
 • 1. medlem: Therese N. Østebrød - Egersund Karate Kyokushinkai
 • 2. medlem: Susanne Hein - Egersund og Dalane Rideklubb
 • Varamedlem: Tor Inge Leidland

 

Referat årsmøter årsmøter

 

Møtereferat

 

Lag tilknyttet Eigersund idrettsråd

 

Relaterte dokumenter

 

Relaterte lenker