Idrettsrådets rolle og oppgaver følger av NIFs lov.

Idrettsrådet skal

 1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
 2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
 3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
 4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke
 5. Være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå
 6. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet

Fadderklubber

Idrettsrådets styremedlemmer har sine lag de fungerer som «fadder» for. Fadderoppgavene innebærer at styremedlemmet skal:

 1. Delta på minimum ett årlig møte med fadderklubben
 2. Stille seg til disposisjon som bindeledd mellom laget og kommunale myndigheter
 3. Videreformidle vesentlig informasjon til sine lag
 4. Gjøre sine lag kjent med fadderordningen og idrettsrådets rolle

Styret

Svein Erling JensenSvein Erling Jensen
Leder
957 97 227

idrettsrådet-annonym-hode.jpgTom Ove Sørdal
Nestleder

idrettsrådet-annonym-hode.jpgStian Norheim
Styremedlem
411 44 537

Therses Netland ØstebrødTherese N. Østebrød
Styremedlem
476 08 536

Pete SeglemPete Seglem
Styremedlem
917 17 350

Terje RasmussenTerje Rasmussen
Styremedlem

Vidar OlsenVidar Olsen
Styremedlem
921 10 066

idrettsrådet-annonym-hode.jpgRune Andersen
Styremedlem

Inger SørlieInger Sørlie
Styremedlem
942 02 235

Idrettsrådet-inger-torgersen.jpg
Inger Torgersen
1. varamedlem
938 61 360

idrettsrådet-annonym-hode.jpgCecilie Therese Tengesdal
2. varamedlem
908 19 676

 

 

Valgkomite

 • Adam Randen, Leder, Egersund Pistolklubb
 • Alf Aakre, 1. medlem, Egersund Kyokushin Karateklubb
 • Kenneth Pedersen, Varamedlem, Hellvik Idrettsklubb

 

Referat årsmøter årsmøter

 

Møtereferat

 

Lag tilknyttet Eigersund idrettsråd

 

Relaterte dokumenter

 

Relaterte lenker