Møtekalender og saksdokumenter

Kalender og dokumenter

Levekårsutvalget

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

Det jobbes med saker innen helse, alkoholpolitikk, omsorg, sosial, barnevern, kultur, skole, barnehage, oppvekst og kirke

Medlemmer

Leder: Beate Kydland (Ap)
Nestleder: Cecilie Bruvik Kristensen (Frp)

Kontaktinformasjon finnes i møtemodulen.

Arbeiderpartiet

 • Beate Kydland
 • Tom Rune Sleveland
 • Bjørnar Stapnes
 • Siw Tollefsen
 1. Anna Nodland (Vara)
 2. Sanna Thorsen Stangeland (Vara)
 3. Julie Kvassheim (Vara)
 4. Ida Hovland (Vara)
 5. Svenn Manum (Vara)
 6. Frank Emil Moen (Vara)

Høyre

 • Iselin G. Skogen
 1. Knut Sirevåg (Vara)
 2. Sidsel M. Salvesen (Vara)
 3. Elisabeth Støyle (Vara)

Fremskrittspartiet

 • Cecilie Bruvik Kristensen
 • Hanne Christine Berg
 1. Jan Kristian Skadberg (Vara)
 2. Olga Østerbø (Vara)
 3. Frode Lind (Vara)
 4. Linda Drageland (Vara)

Kristelig Folkeparti

 • Kenneth Pedersen
 1. Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (Vara)
 2. Edmund Iversen (Vara)

Senterpartiet

 • Anita Stangeland
 • Karl Inge Hyggen
 1. Gunn Veshovde (Vara)
 2. Bernt Koldal (Vara)
 3. Siri Skjærpe (Vara)
 4. Magne Kyllingstad Sæstad (Vara)

Sosialistisk Venstreparti

 • Martin Liland
 1. Kristin Fardal Hovland (Vara)
 2. Siri Johannessen (Vara)