Møtekalender og saksdokumenter

Kalender og dokumenter

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer

Levekårsutvalget 2019 - 2023- medlemmer og varamedlemmer.pdf

Levekårsutvalget i Eigersund

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

  • Helse.
  • Alkoholpolitikk.
  • Omsorg.
  • Sosial.
  • Barnevern.
  • Kultur
  • Skole.
  • Barnehage.
  • Oppvekst.
  • Kirke