Møtekalender og saksdokumenter

Kalender og dokumenter

Levekårsutvalget

Levekårsutvalget er kommunens hovedutvalg for ansvar for kultur, oppvekst, helse og omsorg, tilsvarende ansvarsområdene til Kultur- og oppvekstavdelingen og Helse- og omsorgsavdelingen. Utvalget har 11 medlemmer.

Det jobbes med saker innen helse, alkoholpolitikk, omsorg, sosial, barnevern, kultur, skole, barnehage, oppvekst og kirke

Medlemmer

Leder: Beate Kydland (Ap)
Nestleder: Cecilie Bruvik Kristensen (Frp)

Kontaktinformasjon finnes i møtemodulen.

Arbeiderpartiet

 • Beate Kydland
 • Tom Rune Sleveland
 • Bjørnar Stapnes
 • Siw Tollefsen
 • Anna Nodland (1. vara)
 • Sanna Thorsen Stangeland (2. vara)
 • Julie Kvassheim (3. vara)
 • Ida Hovland (4. vara)
 • Svenn Manum (5. vara)
 • Frank Emil Moen (6. vara)

Høyre

 • Iselin G. Skogen
 • Knut Sirevåg (1. vara)
 • Sidsel M. Salvesen (2. vara)
 • Elisabeth Støyle (3. vara)

Fremskrittspartiet

 • Hanne Christine Berg, nestleder
 • Olga Østerbø
 • Jan Kristian Skadberg (1. vara)
 • Frode Lind (2. vara)
 • Linda Drageland (3. vara)
 • Mariann Seglem (4. vara)

Kristelig Folkeparti

 • Kenneth Pedersen
 • Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (1. vara)
 • Edmund Iversen (2. vara)

Senterpartiet

 • Anita Stangeland
 • Karl Inge Hyggen
 • Gunn Veshovde (1. vara)
 • Bernt Koldal (2. vara)
 • Siri Skjærpe (3. vara)
 • Magne Kyllingstad Sæstad (4. vara)

Sosialistisk Venstreparti

 • Martin Liland
 • Kristin Fardal Hovland (1. vara)
 • Siri Johannessen (2. vara)