Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hverdagsrehabilitering

gammel mannAvdelingens oppgave er å legge til rette for at de brukerne som er i stand til det, kan bo lengst mulig hjemme, mestre hverdagslige oppgaver, delta i et sosialt liv og oppleve verdighet.

Relaterte lenke

Relaterte dokumenter

Eldre

Er hverdagsrehabilitering noe for deg?

Er det aktiviteter du har likt å gjøre og du kunne tenkt deg å ta opp igjen hjemme, i nærmiljøet, foreninger, eller arrangement? Kanskje har du vært syk og må ha hjelp til ting i det daglige? Er det noe av det du får hjelp til i dag som du ønsker å trene på for å få til selv igjen?

Kvalitet i eldreomsorgen

Kvalitet i eldreomsorgen

Rogaland Revisjon har undersøkt hva slags betydning forebygging og helsefremming har hatt for eldre innbyggere i Eigersund. Her har en undersøkt hvor godt denne satsingen er implementert ute blant ansatte, og om brukerne har fått kvalitet i tjenestene.

Kontakt

Adresse

Håndverkshuset
Gamle Sokndalsveien 38
4370 Egersund

Ansatte

Jarl Einar Larssen
Montør velferdsteknologi - 97989713

Grethe Lind
Leder - 91623276

Kethleen Risholm Sæther
Sykepleier - 47974421

Renate Soggemoen
Fagleder velferdsteknologi - 47798824

Siren Aamodt Tesaker
Helsefagarbeider - 91667088

Jeanne Toft
Vernepleier - 96942571

Ann Elin Wetlesen Strand
Fysioterapeut - 47974422