Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Finans og analyse

Rådhuset en stjernenattVåre hovedoppgaver er økonomiforvaltning, lønn, innkjøp og regnskapsføring

Budsjett og regnskap

Eigersund kommune benytter følgende tre hovedregnskaper: Driftsregnskap / -budsjett, investeringsregnskap/-budsjett og balanse. Mer om dette på vår temaside budsjett og regnskap.

Priser, gebyr og faktura

En oversikt. Har du spørsmål her, så ta kontakt med den avdeling som det gjelder. Du kan se dine digitale faktura her.

2 vest, Barnehage, Byggesak, DIM, Fysio- og ergoterapi, Helse- og omsorgstjenester, idretts- og svømmehaller - utleie, Kart og oppmåling, Kulturskole, Plankontor, Reisevaksiner, SFO, Vann og avløp.


Hus i sentrum

Eiendomsskatt

Skatteetaten har informert Eigersund kommune om at forsinkelse hos Skatteetaten kan føre til at enkelte boligeiendommer ikke får oppdatert skattegrunnlag før utskrivningsfristen 1.mars. Se hva det kan bety for deg.

Kommunevåpen Eigersund kommune

Redusert eiendomsskatt - ny skatteseddel for 2023

Alle huseiere og hytteeiere som har eiendom med adresse i Eigersund kommune, har nå fått en ny og oppdatert skatteseddel for eiendomsskatt. Endringen er en reduksjon i skattesatsen fra 3 promille til 2,8 promille fra 1.1.2023.

Faktura

Mine faktura

Innbyggere kan nå gå inn på våre nettsider, under selvbetjening : mine faktura, og se faktura sendt fra kommunen. Innlogging skjer via ID-porten. I løsningen kan du se hva som er betalt og hva som står i rest.

Budsjett 2022

Budsjett og regnskap

En oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmeldinger.

Kommunevåpen

Eiendomsskatt

Temaside for eiendomsskatt i Eigersund kommune. Kommunestyret vedtok i september 2006 at det fra og med 2008 skulle skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen.

Hus i sentrum

Betaling av eiendomsskatt

Kommunale avgifter i Eigersund kommune forfaller til betaling 20. mars, 20. juni og 20.oktober. Faktura sendes ut cirka en måned før denne dato.

Innkjøp

Innkjøp i Eigersund kommune

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig regi, også kalt offentlige anskaffelser, er underlagt et omfattende regelverk.

Turveien til Hellvik

Reglement

En oversikt over de viktigste rutiner som gjelder for finans og analyse.

Kontakt

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 3 etg.
Bøckmans gate 2


Finans og analyse

Inghild Håverstad
Økonomi- og Innkjøpsrådgiver - 99323857

Torunn Tengesdal Løvbrekke
Rådgiver - 99770780

Tore Ludvig Oliversen
Kommunalsjef finans og analyse - 90067425

Jorunn Stapnes
Rådgiver - 48143864

Ingebjørg Svihus
Rådgiver - 93885693

Regnskap

Siri Edland
Konstituert regnskapsleder - 91593102

Monica Nygaard Edvardsen
Konsulent - 51 46 81 01

Merethe Løyning Larsen
Konsulent - 51 46 80 72

May Rita Søyland
Konsulent - 47455389