Følgende utleiepriser er fastsatt gjeldende fra 1. januar 2020. Utleieprisene er vedtatt av formannskapet, og skal indeksreguleres årlig.

Gymsal på skole

Forklarende tekst Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. - - 1 150
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Private skoler og barnehager, barnebursdager og andre private enkeltarrangementer (Den enkelte skole vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes), Kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. 120 2 280 1 150
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. 350 - 2 900
Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangement overstiger 8 t. 460 - 3 500

Utleie idrettshall

Egersundshallen, Espelandshallen og Slettebø Idrettshall

Forklarende tekst Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Betales når arrangementet overstiger 6 timer - - 1 150
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Dagsleie betales når arrangementet overstiger 5 timer, 8 timer for barn/unge. Timepris kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. 230 2 280 1 150
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer. 350 - 2 280
Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Dagsleie betales når arrangementet overstiger 7 timer. 580 - 4 050

Kommersielle arrangementer i Egersundshallen, Espelandhallen og i Slettebø idrettshall

Kommunal billettavgift på kr. 30,- pr. solgte billett. For særskilte arrangementer kan dette etter søknad fravikes av Formannskapet.

Utleie svømmehall i Egersundshallen

Forklarende tekst Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie Betales når arrangementet overstiger 8 timer. - - 1 150
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). 350 3 500 -
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Dagsleie Betales når arrangementet overstiger 8 timer. 460 - 3 500
Kommersielle leietakere. 700 7 000 4 700
Badebetjent/vakt 450

Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall

Utleie svømmehallen i Slettebø idrettshall Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Dagsleie betales når arrangementet overstiger 8 timer. - - 1 150
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer, samt interkommunale tiltak (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). 350 3 500 -
Kommunale tiltak, foresatte med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. - - -
Kommersielle leietakere. 700 7 000 -