Virksomhetene i kommunen har et stort behov for å kjøpe inn varer og tjenester for å kunne gjennomføre alle de tjenestene kommunen daglig tilbyr sine innbyggere. For å få en mest mulig effektiv innkjøpsprosess er det viktig med gode rutiner. I tillegg har myndighetene laget et reglverk for offentlige anskaffelser som skal sikre at fellesskapets ressurser utnyttes best mulig, og at innkjøpene fordeles på leverandørene på en rettferdig måte. Regelverket for offentlige anskaffelser og kommunens interne innkjøpsreglement danner grunnlaget for alle innkjøp som skal foretas i Eigersund kommune.

Innkjøpsreglement for Eigersund kommune

Kontaktinformasjon 

Regelverket

Rammeavtaler og kontrakter