Helsetjenester

Helsetjenester 2022 2023
Hjemmesykepleie Vederlagsfritt etter søknad med vedtak 0 0
Praktisk bistand pr time 370 384
Maksimale grense for egenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig:    
‐ Inntil 2G 215 ihht regulativ
‐ 2G – 3G 1315 1364
‐ 3G – 4G 1820 1887
‐ 4G – 5G 2930 3038
‐ 5G – 6G 3660 3795
‐ Over 6G 4760 4936
Venøse‐ og CRP‐prøver pr stk (Åpen omsorg) 140 145
Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag. 255 255
Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt 100 ihht regulativ
Korttidsopphold sykehjem pr døgn (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem) 180 ihht regulativ
Langtidsopphold sykehjem (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ) Følger gjeldende regulativ Følger gjeldende regulativ
Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd. 365 379
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor (pris pr mnd.)    
Transport 1‐2 dager pr uke – månedspris (50% av Kolumus) Ikke fastsatt Ikke fastsatt
Transport 3‐5 dager pr uke – månedspris (iht Kolumbus) Ikke fastsatt Ikke fastsatt

Hjelpemidler og velferdsteknologi

Hjelpemidler/velferdsteknologi 2022 2023
Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp) 785 785
Trygghets alarm – digital (pris pr mnd.) 315 315
Flytting/omprogrammering av digital trygghets alarm (engangsbeløp) 405 420

Mat

Mat 2022 2023
Middag med dessert, levert på døren (etter søknad med vedtak) 130 135
Grøt 80 83
Full kost 6200 6300

Vaksiner og annet fra helsestasjonen

Vaksiner mv. 2022 2023
Influensavaksine:    
Risikogruppe pr. person 250 250
Øvrige pr person 300 300
Andre tjenester helsestasjon 6200 6300
Hørselstest 225 233
Engangssett Brystpumpe 325 337

Frisklivsentralen

Frisklivsentralen 2022 2023
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: Frisklivstrening 0 0
Bra mat for bedre helse Snus og røykeslutt 0 0
Kurs i belastningsmestring 0 0
Kurs i depresjonsmestring 0 0

Fysio- ergoterapitjenesten

Fysio– ergoterapitjenesten 2022 2023
Fysio‐ ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO. Egenandel ihht regulativ Egenandel ihht regulativ
Bassengtrening (grupper) pr gang. 30 min (ihht regulativ)   Iht regulativ Iht regulativ
Behandlingsutstyr 127 130

Leiepriser bo- og servicesentrene

Leieprisen for leilighetene på bo- og servicesentrene er kr. 8.100,- pr. måned