Leieprisen for leilighetene 

Leieprisen for leilighetene på bo- og servicesentrene er pr. 01.01.24 kr. kr. 8.300,- pr. mnd. I tillegg kommer utgifter til strøm som p.t. er kr. 1.000,- pr. måned a conto. Strømmen avregnes en gang i året.


 

Helsetjenester20232024
Hjemmesykepleie. Vederlagsfritt ettersøknad med vedtak00
Praktisk bistand pr time384400
Maksimale grense foregenbetaling pr mnd. – inntektsavhengig:  
‐ Inntil 2Gihht regulativihht regulativ
‐ 2G – 3G1 3641 425
‐ 3G – 4G1 8871 972
‐ 4G – 5G3 0383 175
‐ 5G – 6G3 7953 966
‐ Over 6G4 9365 158
Venøse‐ og CRP‐prøver pr stk (Åpenomsorg)145152
Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag.255266
Dag/natt opphold institusjon pr dag/nattihht regulativihht regulativ
Korttidsopphold sykehjem pr døgn (inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem)ihht regulativihht regulativ
Langtidsopphold sykehjem (Betalingen er inntektsregulert og følger gjeldende regulativ)

Følger gjeldende regulativ

Følger gjeldende regulativ

Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd.379396
Busstransport tur/retur arbeid på Uninor(pris pr mnd.)  
Transport 1‐2dager pr uke – månedspris (50% av Kolumus)Ikke fastsattIkke fastsatt
Transport 3‐5 dager pr uke – månedspris (ihtKolumbus)Ikke fastsattIkke fastsatt

...

Hjelpemidler og velferdsteknologi20232024
Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp)785820
Trygghets alarm– digital (prispr mnd.)315329
Flytting/omprogrammering av digitaltrygghets alarm (engangsbeløp)420439

...

Mat20232024
Middag meddessert, levert på døren (ettersøknad med vedtak)135141
Grøt8387
Full kost6 3006 584

...

Vaksiner mv.20232024
Influensavaksine:  
Risikogruppe pr. person250261
Øvrige pr person300314
Andre tjenester helsestasjon20232024
Hørselstest233243
Engangssett Brystpumpe337352

...

Friskliv sentralen:20232024
Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem: Frisklivstrening Bra mat forbedre helse Snus og røykeslutt Kurs i belastningsmestring Kurs i depresjonsmestring00

...

Fysio– og ergoterapi-tjenesten:20232024
Fysio‐ ergoterapi-tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO.Egenandel ihht regulativEgenandel ihht regulativ
Bassengtrening (grupper) pr gang. 30 min(ihht regulativ)Iht regulativIht regulativ
Behandlingsutstyr130136