Helsetjenester

2019

2020

Hjemmesykepleie

Vederlagsfritt etter søknad med vedtak

0

0

Praktisk bistand pr time

Maksimale grense for egenbetaling pr mnd – inntektsavhengig:

- Inntil 2G

- 2G – 3G

- 3G – 4G

- 4G – 5G

- 5G – 6G

- Over 6G

320

 

210

1150

1570

2515

3140

4080

 

355

 

210

1265

1750

2815

3515

4570

 

Venøse- og CRP-prøver pr stk (Åpen omsorg)

127

131

Egenandel dagsenter Kjerjaneset inkl. måltider pr dag.

237

244

Dag/natt opphold institusjon pr dag/natt

85

90

Korttidsopphold sykehjem pr døgn

(inntil 60 døgn, da blir betaling som ved langtidsopphold sykehjem)

165

170

Langtidsopphold sykehjem

(Betalingen er inntektsregulert)

Følger gjeldende regulativ

Følger gjeldende regulativ

Egenandel aktivitetssenter (Tyrigården/Lysgården) pr mnd

339

349

Busstransport tur/retur arbeid på Uninor  (pris pr mnd)

Transport 1-2 dager pr uke – månedspris

 

Transport 3-5 dager pr uke – månedspris (ihht Kolumbus)

 

180

 

360

 

190

 

380

Hjelpemidler/velferdsteknologi

2019

2020

Installasjon av digitale trygghets alarm (engangsbeløp)

735

757

Trygghets alarm – digital (pris pr mnd)

263

302

Flytting/omprogrammering  av digital trygghets alarm (engangsbeløp)

378

389

GPS (pris pr mnd)

263

302

 

Mat

2019

2020

Middag  med dessert, levert på døren

Etter søknad med vedtak 

121

125

Grøt

74

76

Full kost

5782

5956

 

 

Vaksiner mv.

2019

2020

1.gangs konsultasjon ved ny reise

- Voksen

- Barn under 16 år

- Familie

 

285

180

575

 

 

295

185

590

Konsultasjon påfyll, samme reise

- Per person

- Barn under 16 år

- Familie

 

160

160

325

 

165

165

335

Medbrakt for injeksjon, inkl. kons.

280

285

Influensavaksine:

Risikogruppe pr. person

Øvrige pr person

 

200

250

 

 

200

250

 

Boostrix Polio (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)

365

365

Tetravac, basisvaksinering, Difteri, Stivkrampe, Kikhoste, Polio

415

415

Poliomyelitt –”Imovax Polio”

225

230

Gulfeber –”Stamaril”

405

405

Hepatitt A (Epaxal), barn under 16 år
Hepatitt A (Epaxal), voksen

 

410

410

 

410

410

Hepatitt A + B (Twinrix), barn under 16 år
Hepatitt A + B (Twinrix), voksen

 

385

505

 

390

510

Japansk encefalitt

915

915

Kolera / ETEC, Ducoral, 1 dose
Kolera / ETEC, Ducoral, 2 doser

 

260

500

 

265

510

Meningokokksykdom ACWY

Studenter og barn under 16 år

Voksne

500

 

500

700

Rabies

560

565

Skogflåttencefalitt, Ticovac, barn under 16 år
Skogflåttencefalitt, Ticovac, voksen

 

330

365

 

340

370

Tyfoidfeber, kapsler (vivotif)
Sprøyte (typherix)

 

275

265

 

290

270

Tuberkulose- BCG

105

110

Varicella (Vannkopper)

570

585

MMR (Meslinger, kusma, røde hunder)

105

110

Utskrift vaksinekort og gulfeber bevis pr stk

100

100

Hørselstest

210

215

Engangssett Brystpumpe

300

310

 

Frisklivsentralen:

2019

2020

Egenandel for kurs i regi av frisklivsentralen pr medlem

Frisklivstrening

Bra mat for bedre helse

Snus og røykeslutt

Kurs i belastningsmestring

Kurs i depresjonsmestring

305

315

 

 

Fysio– ergoterapi tjenesten:

2019

Egenandel

2020

Egenandel

Fysio- ergoterapi tjenesten følger til enhver tid gjeldende takster for egenandeler fastsatt av HELFO.

Ihht regulativ

Ihht regulativ

Bassengtrening (grupper) pr gang.

30 min ( ihht. regulativ)

 

79

 

Iht regulativ

Behandlingsutstyr

120

125