Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bo- og servicesentre

Eigersund kommune har for tiden tre bo- og servicesentre og tilbyr også opphold på dagsenter. Velkommen til oss.

Velkommen til oss-plakat

Velkommen til oss

Vi følger de nasjonale myndigheters anbefalinger og legger til rette for besøk på våre bo- og servicesenter og boenheter. Besøk gjennomføres slik at risikoen for smitte inn i avdelingene er minst mulig.

Lundeåne bo- og servicesenter

Lundeåne bo- og servicesenter

Lundeåne bo- og servicesenter inneholder både serviceleiligheter og bofelleskap. Disse betjenes av senterets egne omsorgs- , hjelpe- og sykepleiere. I underetasjen i senteret holder sone 1 til.

Lagård bo- og servicesenter

Lagård bo- og servicesenter

Lagård bo- og servicesenter består av 5 avdelinger og 50 plasser på Bekkefaret, Tunet, Stien, Solglimt og Utsikten.

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Kjerjaneset bo-og servicesenter

Løsningsorientert, Kompetent, Vennlig er Eigersund kommunens verdier. Personalet på Kjerjaneset bo- og servicesenter jobber ut fra disse verdiene. 

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Dagsenter - Storaståva

Tjenesten er et dagbasert tilbud. På dagsenteret får du sosialt felleskap i trygge omgivelser hvor du kan delta på aktiviteter i forhold til ditt funksjonsnivå.

Kjerjaneset bo- og servicesenter

Dagsenter - Litlaståva

Dagsenter for hjemmeboende med behov for et tilrettelagt miljø i mindre omgivelser. På Litlaståva kan du delta i sosialt felleskap i trygge omgivelser, og får tilbud om aktiviteter i forhold til ditt funksjonsnivå.

sommerfest-kjerjaneset-2013-DSC_0060

Velkommen til opphold

Du kan komme til avdelingen etter klokken 12:00 den dagen oppholdet begynner. Av hensyn til kontinuerlig bruk av korttidsplassen, ber vi om forståelse for at av avreise må skje innen kl 11 den dagen oppholdet er slutt.

Egersund visefestival i parken

Samspill med pårørende

Samarbeid med pårørende er en uttrykt målsetting i norsk helse- og sosialpolitikk og Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver fremover, også i Eigersund.

Film for eldre

Film fra Eigersund

Helse og omsorg og vår livsgledekoordinator har sammen med  Bjørn Hagen Aakre ENK laget noen filmsnutter som viser vår by, bygder og områdene rundt fra sin beste side. Vi håper at disse vil glede mange av våre eldre, og stimulere til gode samtaler, fellesskap, samt vekke minner og engasjement.

Kontakt

Pårørende i fokus

Eigersund kommune har fått midler fra Fylkesmannen for å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester.

Samarbeid med pårørende er en uttrykt målsetting i norsk helse- og sosialpolitikk og Helse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver fremover.

Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Pårørendes omsorgsinnsats er i mange tilfeller av et betydelig omfang.

Pårørende må møtes individuelt og ut fra den livssituasjonen de er i. Pårørende må tas på alvor og, når pårørende ønsker det, inviteres inn i helse- og omsorgsarbeidet som en viktig samarbeidspartner. Les mer


Relaterte dokumenter

Egensøknad omsorg.pdf