Måltid spises i felleskap med andre, og det er fokus på riktig kost og det sosiale rundt bordet. Det serveres to måltider; frokost og middag, samt frukt, kaffe og drikke. Mentale og fysiske funksjoner stimuleres på dine premisser. Ved behov blir det gitt bistand med hjelp til personlig hygiene, medisiner o.l. Du får tilbud om transport tur/retur eget hjem.

Dagsentertilbudet innebærer aktiviteter som; trim, bingo, boccia, andakt, sittedans, bildefremvisning, allsang, underholdning, konserter, kino, bussturer, sykkelturer, spaserturer, grilling, håndarbeid, neglestell, verkstedsaktiviteter, tegning o.l. Det utarbeides egne aktivitetsplaner for dagaktivitetstilbudene, som henger på oppslagstavla i kafeen. Dagens aktiviteter blir skrevet opp på tavla ved utgangsdøren til sansehagen.

Kjerjaneset bo- og servicesenter har mange frivillige tilknyttet seg. Disse har ulike oppgaver, og deltar i forhold til aktivitetstilbudet (er sjåfører, gjør praktisk arbeid, er besøksvenner, deltar i forhold til høytlesning, sang, baking, hagearbeid m.m.). Vi vil svært gjerne komme i kontakt med deg om du ønsker å bidra som frivillig, eller komme på besøk med f.eks. barnekor/ barselgrupper/ musikalske innslag/ barnehager. Dersom du kjenner noen som ønsker å bidra med frivillig arbeid, er det fint om du tar kontakt med oss.

Beskrivelse av tjenesten

Målgruppen er hjemmeboende eldre og/eller personer med nedsatt funksjonsevne som av ulike årsaker har behov for et sosialt tilbud en eller flere dager i uken.

Dagsenter skal være helsefremmende og forebyggende med fokus på å vedlikeholde fysisk funksjon.  Dagsenter er et lavterskeltilbud for hjemmeboende personer som har behov for aktivisering, omsorg og tilsyn eller som har behov for oppfølging i forhold til ernæring.

Det kan søkes om dagsenterplass her. En kan søke om dagsenter plass 1-5 dager i uken. Plass på dagsenter skal bidra til å utsette behovet for heldøgns tjenester i bolig eller institusjon.

Dagsenteret har åpent alle hverdager.

Plass på dagsenter bortfaller ved tildeling av heldøgnsomsorgstjeneste.

Vurderingsmomenter

Det må søkes om vedtak på tjenesten. Om du får tildelt plass på dagsenter en eller flere dager per uke beror på en helhetsvurdering der blant annet følgende momenter inngår:

  • om tilbudet vil gi deg økt livskvalitet og/eller forebygge forverring av helsetilstand/funksjonsevne, slik at du får mulighet til å bo hjemme lenger,
  • hvor omfattende og varige dine utfordringer er
  • hvilke andre tilbud du har
  • om tilbudet vil gi dine pårørende nødvendig avlastning,
  • om du er i stand til å følge transport (minibuss) til og fra dagsenteret
  • om du har kognitiv svikt, og hvor alvorlig den kognitive svikten er. Se informasjon om litlaståva.
  • Geografisk bosted i kommunen.

Forventninger og krav til den som mottar tjenesten

Du må melde fra dersom du ikke kan komme til dagsenteret. Kontakt utenom dagsenterets åpningstid: Kjerjaneset: 400 38 520

Du må ta med eventuelle nødvendige hjelpemidler til dagsenteret.

Telefon:

Dagsenter, Storeståva. Ukedager; 07.30 – 15.00: 969 41 581

Lovgrunnlag

Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste

Egenbetaling

Kommunen tar betalt for denne tjenesten. Det er kun innleggelse i sykehus/kommunal institusjon eller planlagt ferie som gir grunnlag for betalingsfritak i perioden.

Søknad

Egensøknad, helse- og omsorgstjenester.