Da Lundeåne bo- og servicesenter ble bygget tok man utgangspunkt i NOU- 1992, som legger vekt på at alle, nærmest uansett hvor mye pleie man trenger, skal få tilbud om å få sitt eget hjem. Alle beboerne har sin egen leilighet. Denne er utformet enten som selvstendig servicebolig eller som bolig i fellesskap med fellesarealer.

På Lundeåne fokuseres det på å skape trygghet og tillit overfor brukerne. Leilighetene er også utstyrt med et effektivt alarmsystem som gjør at personalet kan nås 24 timer i døgnet.

Det jobbes etter prinsippet : hjelp til selvhjelp.” Det legges til rette for at eldre , funksjonshemmede og andre grupper med spesielle behov, skal få bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Verdier og mål for Lundeåne bo- og servicesenter

Vi opptrer vennlig og bidrar til at

 • beboerne opplever trygghet, trivsel, respekt og forutsigbarhet.
 • beboerne blir møtt individuelt, og har størst mulig grad av styring over eget liv.
 • beboerne har tilgang til meningsfulle aktiviteter/kulturtilbud.
 • vi møter andre slik vi selv ønsker å bli møtt.
 • arbeidsmiljøet er preget av åpenhet, omtanke, respekt, ærlighet og trivsel.
 • vi snakker med hverandre, ikke om hverandre
 • vi gir hverandre ros – hver dag

Vi har kompetente medarbeidere, og vektlegger at

 • beboerne opprettholder sine funksjoner så lenge som mulig (hverdagsrehabilitering)
 • beboerne føler seg ivaretatt ved at et helhetlig tjenestetilbud utformes på bakgrunn av faglige vurderinger, og i nært samarbeid med beboer/pårørende.
 • beboere i sluttfasen får en verdig livsavslutning.
 • det tilstrebes ansettelse av  faglærte i stillinger som er større enn helgestillinger.
 • det er stor takhøyde for å spørre når en lurer på noe.
 • vi verdsetter hverandres positive egenskaper og utfyller hverandre på tvers av avdelinger/roller.
 • nyansatte blir godt mottatt og gis god opplæring.
 • vi opptrer profesjonelt og holder et faglig fokus på jobb.
 • medarbeiderne har kunnskap i bruk av ulike dataverktøy; cosdoc, internkontrollsystem og epost.
 • arbeidsplassen er en arena for læring og vi deler kunnskap med hverandre via internundervisning, videreformidling av kunnskap etter kursdeltakelse, samt jevnlig mottak av lærlinger/elever/praksiskandidater

Vi er løsningsorienterte og fleksible slik at vi

 • er åpne for nye måter å se ting på, og verdsetter kollegaer som stiller spørsmål/ønsker å prøve ut noe nytt.
 • betrakter feiltrinn som god læring – det er lov å gjøre feil. Refleksjon i etterkant gir nyttig læring.
 • viser engasjement og ansvarlighet, og følger opp egne arbeidsoppgaver.
 • tar flest mulig med på råd i utviklingsarbeid/endringsprosesser.
 • vektlegger et godt samarbeid på tvers av avdelinger, slik at vi sammen løser utfordringer på  best mulig måte innenfor de økonomiske rammer som er gitt.

Priser

Se egen prisliste for helse- og omsorgstjenester.

Kontakt

Hovednummer 908 28 444

Direkte

Bofellesskap 1

969 41 546 / 969 41 547

Bofellesskap 2

969 41 548 / 969 41 549

Mosbekk

969 41 552 / 969 41 553

Serviceleiligheter

477 98 588 / 477 98 590

Natt (mellom kl 22.30 og 07.00)

477 98 590 / 477 98 661

Sykepleier vakthavende

477 98 698

Sekretær (ukedager mellom 07.30-12.30)

969 41 543

Faglig koordinator (dagtid ukedager)

969 41 543

Leder (dagtid ukedager)

400 35 335