For de pasienter som har korttidsopphold på mer en 60 dager pr år, vil det bli beregnet vederlagsbetaling, som er en prosentandel av inntekt eller trygd. Dette gjelder både om korttidsoppholdet har vært sammenhengende i over 60 døgn, eller at pasienten har nådd 60 døgn i løpet av flere opphold innenfor samme år.

For mer informasjon om dette, spør førstesekretær Edel Karin Hovland på telefon 901 88 250. Du vil også finne informasjon på Lovdata.no.

Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp opphold (ØHD) er gratis, og har vanligvis en varighet på 3-5 døgn. Dersom det er behov for korttidsopphold i forlengelsen av et ØHD, gjøres det vurderinger om pasienten må søke om dette