Priser fra 1. januar 2021

  • 5 dagers plass: 3.230,-
  • 4 dagers plass: 2.584,-
  • 3 dagers plass: 1.938,-

Ingen husholdninger skal betale mer en seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. Dette vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 592.167 kroner vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.

Reduksjon av foreldrebetaling

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen.