Priser i kommunale barnehager

  • 5 dager 3050,-
  • 4 dager 2440,-
  • 3 dager 1830,-

Den årlige betalingen fordeles over 11 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for juli og betales da med halv månedssats.

Søskenmoderasjon barnehage

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen.

Det vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 559 167,- kr vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med inntekt under 598 825,- , har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Søknadskjema

Vedtak for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil gjelde for et barnehageår. Det må søkes på nytt hvert år. Husholdningens inntekter blir hentet automatisk, men dersom dette gir et uriktig bilde eller inntekt er varig nedsatt må det lastes opp egen dokumentasjon.
Har du plass i en privat barnehage i i Eigersund kommune, men bor i en annen kommune, skal du søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregisteret.

Søknadsfrist

For barnehageåret 2022 - 2023 er søknadsfristen 1. juni. Frist for søknader gjennom året er 15. hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned. 

Kontakt

Hvis dere lurer på noe, ta gjerne kontakt med kultur- og oppvekstkontoret på telefon 915 71 282 eller 476 44 863, eller på e-post til enten Karina Havsø eller Anne Bode