• 5 dagers plass: 3.135,-
  • 4 dagers plass: 2.508,-
  • 3 dagers plass: 1.881,-
  • 2 dagers plass: 1.254,-

Ingen husholdninger skal betale mer en seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. Dette vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 574.750 kroner vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.

Reduksjon av foreldrebetaling

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen.