• 5 dagers plass: 2.990,-
  • 4 dagers plass: 2.392,-
  • 3 dagers plass: 1.794,-
  • 2 dagers plass: 1.196,-

Ingen husholdninger skal betale mer en seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen. Dette vil i praksis si at alle husholdninger som har lavere inntekt enn 533.000 kroner vil kunne søke om redusert foreldrebetaling.

Reduksjon av foreldrebetaling

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen.