Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage

Barnehagebarn som smiler og leker uteEigersund kommune har et variert barnehagetilbud representert av 8 private og 5 kommunale. Barnehagene gir ulike tilbud når det gjelder valg av dager, åpningstid, pedagogiske satsningsområder og betingelser.

Kommunale barnehager

Grøne Bråden Hellvik Jernhagen Rundevoll Slettebø

Private barnehager

Eigerøy Helleland FUS Robåten FUS Kiellandskogen FUS Lykkeliten Raketten Skattekisten Varden

Barnehagebarn

Søk barnehageplass

Søknad sendes elektronisk. Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk, vennligst ta kontakt med oss.

Hellvik barnehage

Foreldrebetaling

Kommunale priser her. For priser i private barnehager må en se den enkelte barnehages informasjonsside.

Barnehage

Vedtekter barnehager

Vedtekter for våre kommunale barnehager, samt lenkert til vedtektene for private barnehager i Eigersund.

Barn som leker ute

Tilsynsmyndighet

Det er Eigersund kommune sitt ansvar å gi veiledning og se til at barnehager drives i samsvar med regelverk, og føre tilsyn med virksomheter etter barnehageloven. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

Et tilfeldig barnehagebygg

Godkjenning av barnehage

Eigersund kommune har en veiledningsplikt overfor de som ønsker å etablere ny barnehage eller utvide eksisterende drift. Vi avgjør søknad om godkjenning av barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold.

Kvalitets og kompetanseplan

Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene

Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.

Implementeringsplan

Implementeringsplan

Dagens komplekse samfunn stilles det stadig nye krav til barnehagens innhold og kvalitet. Dette gjør at vi hele tiden må være i endring og følge med på ny kunnskap og forskning om kvalitet i den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Bilde av planen mot mobbing i barnehagen

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Stab skole og barnehage

Telefon: 476 44 863

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2
Egersund

Ansatte:

Anne Dagrun Bode
Konsulent - 47644863

Gunn Helen Ege
Barn- og familiesjef - 93660930

Jan Harald Forsmo
Kommunalsjef kultur og oppvekst - 46944273

Karina Havsø
Barnehagesjef - 91571282

Leif Obrestad
Skolesjef - 96946332

Rune Svanes Pedersen
Pedagogisk IKT-veileder - 45860102

Lise Wenche Pettersen
Veileder ambulerende team - 48200008

Irene Skadberg
Barnehagemyndighet - 41609372

Liv Ingrid Torkelsen
SLT-koordinator - 99580290