Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hellvik barnehage

Hellvik barnehage er en kommunal barnehage med 6 avdelinger som ligger sentralt plassert på Hellvik i Tueveien 2, ikke langt Hellvik skole. For tiden har vi også eksterne tilleggslokaler knyttet til Hellvikshallen/Hellvik skole, samt en leilighet i Sletteveien 36A som brukes til personalfunksjoner.

 • Barn som leker i dissene utenfor barnehagen
  God lek i dissene utenfor barnehagen
 • Barnehagen sett fra lufta
  Barnehagen ligger fint til sentralt på Hellvik
 • Lek i skogen
  Skogen er spennende hele året
 • Lavvoen på Hellvik blir flittig brukt
  Lavvoen på Hellvik blir flittig brukt
 • Sykler som står parkert utenfor Barnehagen
  Fint å komme seg rundt i hele nærområdet

Hellvik barnehage tilbyr i hovedsak fulltidsplasser, men har noen få deltidsplasser. Barnehagens åpningstid er fra 06:30 - 16:30

Årsplan for Hellvik barnehage

Årsplan for Hellvik barnehage

Alle barnehager er gjennom Barnehageloven og Rammeplan for barnehager pålagt å ha en årsplan. Denne kan lastes ned her.

Barnehage

Vedtekter barnehager

Vedtekter for våre kommunale barnehager, samt lenkert til vedtektene for private barnehager i Eigersund.

Hellvik barnehage

Foreldrebetaling

Kommunale priser her. For priser i private barnehager må en se den enkelte barnehages informasjonsside.

Bilde av planen mot mobbing i barnehagen

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Kvalitets og kompetanseplan

Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene

Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.

Implementeringsplan

Implementeringsplan

Dagens komplekse samfunn stilles det stadig nye krav til barnehagens innhold og kvalitet. Dette gjør at vi hele tiden må være i endring og følge med på ny kunnskap og forskning om kvalitet i den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Telefon og epost

Gule Troll 940 24 443 / 457 33 112

Rosa Troll 940 24 448 / 457 32 273

Lilla Gruppe 940 24 453 / 457 36 436

Rød gruppe 940 24 454 / 457 31 625

Blå gruppe 457 31 776 / 457 31 791

Løve 404 38 234/ 940 24 457

Styrer 944 32 645

Adresse

Hellvik barnehage
Tueveien 2
4375 Hellvik

Kart

Administrasjon