Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rundevoll barnehage

Nye Rundevoll barnehage ble åpnet sommeren 2021, og er en 6 avds barnehage. Det er blitt et flott nybygg, funksjonelt, lyst og fargerikt. Barnehagen har felles aktivitetsrom for fysisk lek, med egen klatrevegg. Vi har også eget rom beregnet for vannlek.

 • Rundevoll barnehage sitt bygg
  Rundevoll er en romslig og ny barnehage
 • Inne og ute, men mest mulig ute
  En hverdag med spennende lek og oppdrag
 • Læring og lek samtidig
  Læring og lek samtidig
 • Vi har et stort uteområde tilpasset alle aktiviteter
  Vi har et stort uteområde tilpasset alle aktiviteter

Barnehagen har 3 avdelinger for 0-3 år og 3 avd. for 3-6 år. Foreløpig er det 5 avdelinger som er i bruk. Avdelingene har fått navn etter dyr som holder til i nærområdet: Pinnsvin ( 0-3 år), Ekorn ( 0-3 år), Andungen ( 2-3år) Hare (3-6 år) Rådyr: (3-6 år).

Vi har en stor og flott utelekeplass som byr på mange kjekke opplevelser.

Hellvik barnehage

Foreldrebetaling

Kommunale priser her. For priser i private barnehager må en se den enkelte barnehages informasjonsside.

Barnehage

Vedtekter barnehager

Vedtekter for våre kommunale barnehager, samt lenkert til vedtektene for private barnehager i Eigersund.

Kvalitets og kompetanseplan

Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene

Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.

Bilde av planen mot mobbing i barnehagen

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Implementeringsplan

Implementeringsplan

Dagens komplekse samfunn stilles det stadig nye krav til barnehagens innhold og kvalitet. Dette gjør at vi hele tiden må være i endring og følge med på ny kunnskap og forskning om kvalitet i den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Rundevoll barnehage sin logo

Telefon og epost

 • Hovednummer: 989 01 280
 • Pinnsvin: 477 85 346
 • Ekorn: 940 24 153
 • Andungen: 477 89 382
 • Hare: 477 87 691
 • Rådyr: 456 16 076
 • Styrer: 984 11 721

Adresse

Rundevoll barnehage
Nonsfjellveien 55
4371 Egersund

Kart

Administrasjon