Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Slettebø barnehage

Slettebø barnehage er en kommunal barnehage med 6 avdelinger. Barnehagen ligger på det gamle «Bakkebø området» på den tidligere Gartneritomten. Barnehagen åpnet i 2000 med 3 avdelinger, og fra 2015 ble en barnehage til 2 bygg som ligger tett i tett ved sien av hverandre.

 • Med kort vei til turområder i naturen
  Med kort vei til turområder i naturen
 • Barn som leker med vann
  Kjekke dager i Slettebø barnehage
 • Barn som leser en bok
  Rolige stunder alene eller sammen med andre
 • Inne og ute, men mest mulig ute
  Inne og ute, men mest mulig ute
 • God plass med egen skog
  God plass med egen skog
 • Humor og Glede er en viktig del av hverdagen
  Humor og Glede er en viktig del av hverdagen
 • Barn som leker sammen i skogen
  Skogen og området rundt må utforskes

Vi har et veldig flott nærmiljø rundt barnehagen med ulike spennende opplevelsesmuligheter for barna. Vi er ivrige brukere av Museumshagen, Skateparken og fotballbanen som ligger like ved barnehagen. I tillegg går vi i svømmehallen med 5-åringene. Gymsalen har vi også anledning til å bruke, her har vi fått tildelt våre egne tider som vi kan bruke.

Barnehage

Vedtekter barnehager

Vedtekter for våre kommunale barnehager, samt lenkert til vedtektene for private barnehager i Eigersund.

Hellvik barnehage

Foreldrebetaling

Kommunale priser her. For priser i private barnehager må en se den enkelte barnehages informasjonsside.

Bilde av planen mot mobbing i barnehagen

Handlingsplan for et trygt og godt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.

Implementeringsplan

Implementeringsplan

Dagens komplekse samfunn stilles det stadig nye krav til barnehagens innhold og kvalitet. Dette gjør at vi hele tiden må være i endring og følge med på ny kunnskap og forskning om kvalitet i den pedagogiske praksisen i barnehagen.

Kvalitets og kompetanseplan

Kvalitets- kompetanseplan for barnehagene

Med planen ønsker vi å bidra til kontinuerlige utviklingsprosesser og kompetanseløft i barnehagene. En god og fremtidsrettet barnehage må hele tiden være villig til å sette søkelys på egen praksis, samt justere praksis når dette er nødvendig.

Telefon og epost

 • 51 46 81 57 (Gruppe rød, blå og grønn)
 • 51 46 81 58 (Gruppe gul, lilla og orange)
 • 952 24 640 (Styrer)
 • E-post

Adresse

Slettebø barnehage
Sølvhagen 12
4373 Egersund

Kart

Personell

Administrasjon