Kommunen kan ved godkjenning sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid.

Rutiner for godkjenning

Rutiner for godkjenning av private og kommunale barnehager finnes i dokumentet her Rutiner for godkjenning av private og kommunale barnehager.pdf

Skjema

  • Skjema for søknad om godkjenning kommer her