Budsjett og regnskap

Her finner du en oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmelding.

Budsjett for 2018

Vedtatt budsjett 2018 og økonomiplan

Her kan du laste ned Budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021, blå bok, vedtatt av kommunestyret 18. desember 2017.

Forside til budsjettforslaget 2018

Alle dokumenter:

Budsjett 2018

Her finner du alle dokumentene i forbindelse med budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021.

Forside til budsjettforslaget 2018

Budsjett 2018:

Administrasjonens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her. 

Blå bok 2016

Vedtatt budsjett 2017 og økonomiplan

Her kan du laste ned Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 - 2020, blå bok, vedtatt av kommunestyret 19. desember 2016.

Rådmannens budsjettforslag

Budsjett og økonomiplan ute til offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020 ligger i tiden mandag 5 desember - mandag 19 desember 2016 ute til offentlig ettersyn.

Rådmannens budsjettforslag

Budsjett for 2017:

Rådmannens presentasjon av budsjettet

Rådmann Gro Anita Trøan la i dag frem "administrasjonens budsjettforslag" for 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020. Politikere og andre fremmøtte fikk en gjennomgang av tall og tanker for framtiden i Egersund kulturhus. Last ned presentasjonen, budsjettforslaget og tallene her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Alminnelig ettersyn av årsbudsjett

Formannskapet har behandlet forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 og innstiller til Kommunestyret, som behandler budsjett og økonomiplan i sitt desembermøte. Dokumentene kan lastes ned her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Regnskap 2016

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

TEGNING-kommunestyret-2015

Årsberetning 2016

Årsberetning for 2016 med rådmannens vurderinger og kommentarer.

TEGNING-kommunestyret-2015

Rådmannens budsjettforslag 2016

Rådmann Ketil Helgevold har i dag lagt frem sin budsjettpresentasjon for innbyggerne, pressen, ansatte og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.