Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Budsjett og regnskap

Her finner du en oversikt over nedlastbare dokumenter i forbindelse med budsjett, regnskap og årsmelding.

Rådmannens budsjettforslag 2020

Rådmannens budsjettforslag for 2021

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag  sammen med våre kommunalsjefer presentert budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2014. Se video fra presentasjonen og last ned filene her.

Rådmannens budsjettforslag

Administrasjonens budsjettforslag for 2020

Onsdag 6. november 18:00 legger rådmann Gro Anita Trøan fram administrasjonens budsjettforslag samt økonomiplan for 2020 - 2023. Presentasjonen i kulturhuset er åpen og kan ses som video her.

Regnskap 2019

Regnskap 2019

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse.

Budsjett for 2019

Budsjett og økonomiplan

Formannskapets innstilling til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 ligger nå ute til høring og offentlig ettersyn.

Budsjett for 2019

Administrasjonens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Forside til budsjettforslaget 2018

Budsjett 2018

Her finner du alle dokumentene i forbindelse med budsjett 2018 og økonomiplan for 2019-2021.

Forside til budsjettforslaget 2018

Administrasjonens budsjettforslag

Rådmann Gro Anita Trøan har i dag presentert forslaget til budsjett og økonomiplan for ansatte, innbyggerne og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her. 

Rådmannens budsjettforslag

Rådmannens presentasjon av budsjettet

Rådmann Gro Anita Trøan la i dag frem "administrasjonens budsjettforslag" for 2017 og økonomiplan for 2017 - 2020. Politikere og andre fremmøtte fikk en gjennomgang av tall og tanker for framtiden i Egersund kulturhus. Last ned presentasjonen, budsjettforslaget og tallene her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Alminnelig ettersyn av årsbudsjett

Formannskapet har behandlet forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for perioden 2016 – 2019 og innstiller til Kommunestyret, som behandler budsjett og økonomiplan i sitt desembermøte. Dokumentene kan lastes ned her.

TEGNING-kommunestyret-2015

Regnskap 2016

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

TEGNING-kommunestyret-2015

Rådmannens budsjettforslag 2016

Rådmann Ketil Helgevold har i dag lagt frem sin budsjettpresentasjon for innbyggerne, pressen, ansatte og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Årsregnskap 2015

Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Budsjett 2015

Her kan du laste ned Eigersund kommune sitt budsjett for 2015, blå bok.

 

Rådmannens budsjettforslag 2015

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018

Formannskapets behandling og forslag til Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 ligger i tiden mandag 1 desember - mandag 15 desember 2015 ute til offentlig ettersyn. Dokumentene kan lastes ned her.

Rådmannens budsjettforslag 2015

Rådmannens budsjettforslag 2015

Rådmann Ketil Helgevold har i dag lagt frem sin budsjettpresentasjon for innbyggerne, pressen, ansatte og politikerne. Dokumentene kan lastes ned her.