Eierskapsmelding

Antallet kommunale selskap har vært relativt stabilt de siste årene. Eierskapspolitikken uttrykkes hovedsakelig gjennom eierskapsmeldingen, som dermed utgjør et sentralt styringsdokument i eieroppfølgingen, og som også angir mål for selskapenes virksomhet og forventninger til selskapenes forretningsdrift.

 

Kommunale foretak

 

Aksjeselskaper (AS)

 

Interkommunale selskaper (IKS)

 

Interkommunale samarbeid

 • Dalane Friluftsråd
 • Dalane interkommunale barnevern
 • NAV
 • Voksenopplæringssenter
 • IKT (driftsavtaler)
 • Dalane vannområde
 • Krisesenteret Stavanger
 • Regionråd Dalane
 • Legevakt
 • Bibliotek
 • Brannvesen
 • Landbruk
 • PP-tjenesten
 • Plan og byggesak

 

Samvirkeforetak (SA)

 • Landbrukssenteret SA
 • Digital plattform Eigersund SA
 • Biblioteksentralen

 

Medlemskap og annet

 • KLP (Kommunal Landspensjonskasse
 • Næringsforeningen i Stavangerregionen
 • Det norske studentsamfunn
 • Fantoft studentboliger
 • Vinterlandbruksskolen Jæren
 • Årstadtunet borettslag
 • Bate boligbyggerlag
 • Hestnes borettslag
 • Studentbyen på Sogn
 • Stavangerregionens Europakontor
 • Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning