Meld deg opp til SFO her.

Søknadsfrist

Felles søknadsfrist for SFO i Eigersund er 15 mars. Søknad om plass skjer elektronisk. Alle som søker innen fristen får plass. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet så raskt som mulig.

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne/særlige behov på 5. – 7. trinn. Skriftlig søknad må sendes til rektor innen 1. mars det fjerde skoleåret. Dette er et tilbud til elever med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Tilbudet er gratis, men det betales for mat. 

Priser

Helårsåpent SFO er 11 måneder, mens resten av prisene under gjelder for 10 måneder.

Priser fra 1. august 2022

5 dager pr uke 2.976,-kr
4 dager pr uke 2.380,-kr
3 dager pr uke 1.785,-kr
2 dager pr uke 1.191,-kr
Matpenger (5 dager) 165,-kr
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 361

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en SFO- plass. Vedtak for redusert foreldrebetaling vil gjelde for et skoleår om gangen. Det må søkes på nytt hvert år med kopi av siste selvangivelse.

Søk via søknadsskjemaet her

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn

Via Statsbudsjettet 2022 ble det satt av penger til innføring av gratis kjernetid på 12 timer for elever på 1. trinn. Prisoversikten gjelder for 1. trinn fra 01.08.22:

Tilbud Pris 1. trinn Matpenger

5 dager

1.191

165

4 dager

595

135

3 dager

Gratis

105

2 dager

Gratis

70

Helårs pr. Mnd i 11 mnd

Utover 12 timer; 244,-

 

Ved ny søknad av SFO plass til 1. trinn bes foresatte om å søke på det tilbudet de ønsker, prisen blir korrigert ved behandling av søknad.

Oppsigelse og endring av oppholdstid

Barn som får plass, har plassen til den blir sagt opp, eller til eleven går ut av 4. trinn. Skolefritidsordningen har to måneder oppsigelsestid, fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dette gjelder og for endringer i oppholdstiden. 
Man sier opp SFO-plassen digitalt her

Vedtekter

Her kan man se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.