Meld deg opp til SFO her.

Søknadsfrist

Frist for å søke SFO-plass fra høsten 2022 er 1. april.

Priser    

Helårsåpent SFO er 11 måneder, mens resten av prisene under gjelder for 10 måneder.

Priser SFO

5 dager pr uke 2.889,-kr
4 dager pr uke 2.311,-kr
3 dager pr uke 1.733,-kr
2 dager pr uke 1.156,-kr
Matpenger (5 dager) 160,-kr
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 350

Priser fra 1. august 2022

5 dager pr uke 2.976,-kr
4 dager pr uke 2.380,-kr
3 dager pr uke 1.785,-kr
2 dager pr uke 1.191,-kr
Matpenger (5 dager) 165,-kr
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 361

Gratis kjernetid i SFO for 1. trinn

Via Statsbudsjettet 2022 ble det satt av penger til innføring av gratis kjernetid på 12 timer for elever på 1. trinn. Prisoversikten gjelder for 1. trinn fra 01.08.22:

Tilbud Pris 1. trinn fra 01.08.2022 Matpenger 01.08.2022
5 dager 1.191 165
4 dager 595 135
3 dager Gratis 105
2 dager Gratis 70
Helårs pr. Mnd i 11 mnd Utover 12 timer; 244,-  

Foresatte som ønsker helårsåpent tilbud på inntil 12 timer eller som ønsker å gjøre andre endringer tar kontakt med sin SFO eller Anne Bode.

Ved ny søknad av SFO plass til 1. trinn bes foresatte om å søke på det tilbudet de ønsker, prisen blir korrigert ved behandling av søknad.

Vedtekter

Her kan se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.