Meld deg opp til SFO her.

Søknadsfrist

Felles søknadsfrist for SFO i Eigersund er 15 mars. Søknad om plass skjer elektronisk. Alle som søker innen fristen får plass. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet så raskt som mulig.

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne/særlige behov på 5. – 7. trinn. Skriftlig søknad må sendes til rektor innen 1. mars det fjerde skoleåret. Dette er et tilbud til elever med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Tilbudet er gratis, men det betales for mat. 

Priser

Helårsåpent SFO er 11 måneder, mens resten av prisene under gjelder for 10 måneder.

Priser pr mnd fra 1. august 2023:

5 dager pr uke, 3.086,-kr
4 dager pr uke, 2.468,-kr
3 dager pr uke, 1.851,-kr
2 dager pr uke, 1.235,-kr

Matpenger (5 dager) 171,-kr
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 374,-kr 

Priser pr. mnd. fra 1. august 2024:

5 dager pr uke, 3.225,-
4 dager pr uke, 2.579,-
3 dager pr uke, 1.934,-
2 dager pr uke, 1.290,-

Matpenger, for SFO som tilbyr mat (5 dager) 179,-

Helårsåpen pr. mnd - 11 mnd pr år - 391,-

Den årlige betalingen fordeles over 10 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for juni og betales da med halv månedssats.

Gratis kjernetid

Via Statsbudsjettet 2022 ble det satt av penger til innføring av gratis kjernetid på 12 timer pr. uke for elever på 1. trinn, ordningen ble overført til 2023 og utvidet til 2. trinn - fra 01.08.2024 er ordningen utvidet til også å gjelde elever på 3. trinn.

I praksis vil det si at en 2- og 3 dagers plass er gratis. Pris for en 3 dagers plass trekkes av på 4- og 5 dagers tilbud.

Priser inkludert gratis kjernetid:

 • 5 dager pr uke 1.291,- (inkluderer 13 dager helårs sfo)
 • 5 dager pr. uke 1.578,- full helårs
 • 4 dager pr uke 645,- (inkluderer 13 dager helårs sfo)
 • 4 dager pr uke 932,- full helårs
 • 3 dager pr uke 0,- (inkluderer 13 dager helårs sfo)
 • 3 dager pr uke 287,- full helårs
 • 2 dager pr. uke 0,- (inkluderer 13 dager helårs sfo)
 • 2 dager pr uke 287,- full helårs

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en SFO- plass. Det må søkes på nytt hvert år med kopi av siste skattemelding for hele husholdningen. Stemmer ikke skattemeldingen med dagens inntekter vedlegges de tre siste lønnslippene eller annen dokumentasjon som viser til dagens inntekt. 

Søknadsfrist er 1. august for vedtak hele skoleåret. Frist for søknader gjennom året er 15. hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende måned.

Fra 01.08.2024 gjelder disse grunnlagene

Opphold                                      Grunnlag for reduksjon - årsinntekt mindre enn

 • 5 d/u + helårsåpen SFO                  609.167,-
 • 5 d/u                                                 537.500,-
 • 4 d/u + helårsåpen SFO                  501.500,-
 • 4 d/u                                                 429.833,-
 • 3 d/u + helårsåpen SFO                  394.000,-
 • 3 d/u                                                 322.333,-
 • 2 d/u + helårsåpen SFO                  286.667,-
 • 2 d/u                                                 215.000,-

 

Søk via søknadsskjemaet her

 

Oppsigelse og endring av oppholdstid

Barn som får plass, har plassen til den blir sagt opp, eller til eleven går ut av 4. trinn. Skolefritidsordningen har to måneder oppsigelsestid, fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dette gjelder og for endringer i oppholdstiden. 
Man sier opp SFO-plassen digitalt her

Vedtekter

Her kan man se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.