Meld deg opp til SFO her.

Søknadsfrist

Felles søknadsfrist for SFO i Eigersund er 15 mars. Søknad om plass skjer elektronisk. Alle som søker innen fristen får plass. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet så raskt som mulig.

Skolefritidsordningen skal gi et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne/særlige behov på 5. – 7. trinn. Skriftlig søknad må sendes til rektor innen 1. mars det fjerde skoleåret. Dette er et tilbud til elever med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Tilbudet er gratis, men det betales for mat. 

Priser

Helårsåpent SFO er 11 måneder, mens resten av prisene under gjelder for 10 måneder.

Priser pr mnd fra 1. august 2023:

 

5 dager pr uke, 3.086,-kr
4 dager pr uke, 2.468,-kr
3 dager pr uke, 1.851,-kr
2 dager pr uke, 1.235,-kr

Matpenger (5 dager) 171,-kr
Helårsåpen pr. mnd  - 11 mnd pr år 374,-kr 

Den årlige betalingen fordeles over 10 terminer. Første termin er betaling for halve august og hele september. Siste termin er for juni og betales da med halv månedssats.

Søskenmoderasjon SFO

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nr 2, og 50 prosent for barn nr 3.

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ingen husholdning skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en SFO- plass. Vedtak for redusert foreldrebetaling vil gjelde for et skoleår om gangen. Det må søkes på nytt hvert år med kopi av siste selvangivelse.

Fra 01.08.2023 gjelder disse grunnlagene

 

Opphold                                      Grunnlag for reduksjon - årsinntekt mindre enn

  • 5 d/u + helårsåpen SFO                  582.833,-
  • 5 d/u                                                514.333,-
  • 4 d/u + helårsåpen SFO                  479.833,-
  • 4 d/u                                                411.333,-
  • 3 d/u + helårsåpen SFO                  377.000,-
  • 3 d/u                                                308.500,-
  • 2 d/u + helårsåpen SFO                  274.333,-
  • 2 d/u                                                205.833,-

Søk via søknadsskjemaet her

Gratis kjernetid

 

Via Statsbudsjettet 2022 ble det satt av penger til innføring av gratis kjernetid på 12 timer for elever på 1. trinn, ordningen overføres til neste skoleår og utvides til også å gjelde 2. trinn. Prisoversikten gjelder for 1. og 2. trinn fra 01.08.23:

Tilbud Pris 1. og 2. trinn  

5 dager

1.235

 

4 dager

617

 

3 dager

Gratis

 

2 dager

Gratis

 

Helårs pr. Mnd i 11 mnd

Utover 12 timer; 257 ,-

 

Ved ny søknad av SFO plass til 1. og 2. trinn bes foresatte om å søke på det tilbudet de ønsker, prisen blir korrigert ved behandling av søknad.

Oppgi som kommentar i søknaden om dere ønsker helårs åpen SFO inntil eller utover 12 timer. 12 t gratis kjernetid i helårsåpen SFO utgjør 13 dager.

Oppsigelse og endring av oppholdstid

Barn som får plass, har plassen til den blir sagt opp, eller til eleven går ut av 4. trinn. Skolefritidsordningen har to måneder oppsigelsestid, fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er levert. Dette gjelder og for endringer i oppholdstiden. 
Man sier opp SFO-plassen digitalt her

Vedtekter

Her kan man se de vedtekter som gjelder for skolefritidsordningen i Eigersund.