Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skole

Elever i skolen i EigersundVårt overordnete mål er at alle elever i Eigersundskolen opplever trivsel og mestring og lærer og utvikler seg best mulig ut fra sitt potensiale.

Våre grunnskoler

Alle våre skoler har sin egen webportal. Barneskolene, finner du her Eigerøy Skole, Grøne Bråden Skole, Helleland Skole, Husabø Skole, Rundevoll Skole, og ungdomsskolene her Husabø Ungdomsskole, Lagård Ungdomsskole. Hellvik Skole er en kombiner skole 1. til 10 klasse. Videre har skolen sin egen fellesportal i Eigersundskolen.no.

Tom skolepult

Bekymringsfullt skolefravær

Tidlig innsats er vesentlig for å snu en begynnende problemutvikling,
derfor er det et stort fokus på føring av fravær og kontakt med hjem og elev.

Lagård ungdomsskole

Skolerute

En oversikt over årets gang i skolene med planleggingsdager, ferie og fridager.

Data på skolen

Digitale resurser for Eigersundskolen

En oversikt over hvilke ressurser som brukes i skolen, både administrativt og pedagogisk. Her er også personvern, og en liste over alle databehandlere.

Lagård ungdomsskole

Ambulerende team

Innsatsen rettes mot elever, foreldrene og skoler i saker med bekymringsfullt  elevfravær, utfordrende skolemiljø- og elevatferd saker. 

Flagg på Husabø skole

Reglement og planer

Ordensreglement og regler for permisjon, samt planer for skolene og for mot krenkende adferd og mobbing

SFO

SFO i Eigersund

Skolefritidsordningene i kommunen drives etter vedtatte retningslinjer og de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd.

Mestring i Eigersundskolen

Skole- og hjemsamarbeid

Kommunalt foreldreutvalg består av en foreldrerepresentant fra hver av grunnskolene i kommunen, kommunalsjefen og to politisk valgte representanter. Mer informasjon på KFU sine nettsider.

elever ute i sola

Skolevalg

Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som eleven sokner til. Hvis eleven ønsker å gå på en annen skoleen sin nærskole kan dette imøtekommes under forutsetninger. Den skolen som eleven søker til skal ha kapasitet til å ta imot eleven. Hvis dette utløser skoleskys skal denne ordnes og dekkes av foresatte.

Stab skole og barnehage

51 46 82 40
E-post

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Besøksadresse

Rådhuset, 4 etg.
Bøckmans gate 2

Ansatte:

Hanne Elin Ålgård
Leder styrket barnehagetilbud - 51 46 80 33

Kari Anne Bergøy
Oppvekstkoordinator - 45 44 61 55

Anne Dagrun Bode
Konsulent - 51 46 82 40

Jan Harald Forsmo
Kommunalsjef kultur og oppvekst - 46944273

Bente Gravdal
Prosjektmedarbeider - 90231716

Karina Havsø
Barnehagesjef - 51 46 82 43

Leif Obrestad
Skolesjef - 51 46 80 19

Rune Svanes Pedersen
Pedagogisk IKT-veileder - 51 46 80 34

Lise Wenche Pettersen
Veileder ambulerende team - 48 20 00 08