Skolen må sammen med foresatte og elev vurdere behov for samarbeid med skolehelsetjenesten ved helsesøster, skolelege, fysio- og ergoterapeut, PPT, Mestringstjenesten, fastlegen, barnevernet og andre fortløpende.

Relaterte dokumenter