Skolerute 2019 - 2020

 • 19. august - Skolestart for elevene
 • 7. t.o.m 11. oktober - Høstferie
 • 15. november - Planleggingsdag (fridag for elevene)
 • 20. desember - Siste skoledag før jul
 • 3. januar - Første skoledag etter jul
 • 24. t.o.m. 28. februar - Vinterferie
 • 6. t.o.m. 13.april - Påskeferie
 • 14. april - Første skoledag etter påskeferien
 • 1. mai - Offentlig fridag
 • 21. mai - Kristi himmelfartsdag
 • 22. mai - Fridag for elevene
 • 1. juni - Pinse
 • 19. juni - Siste skoledag for elevene