Skolerute 2024 - 2025

Måned Skoledager Merknader
August 12 15. august: Første skoledag
September 21  
Oktober 18 Høstferie 7. - 11. oktober (uke 41)
November 20 15. november: Plandag
Desember 15 20. desember: Siste skoledag før jul.
Januar 20 6.januar: Første skoledag etter nytt år.
Februar 15 Vinterferie 24. – 28. februar (uke 9)
Mars 21  
April 16 Påskeferie 14. - 21. april
Mai 19 1.mai: Arbeiderenes dag
29.mai: Kr.Himmelfartsdag
30. mai: Fridag
Juni 13 9.juni: Andre pinsedag
19. juni: Siste skoledag
Sum 190  

 

Skolerute 2023 - 2024

Måned Skoledager Merknad
August 11 17. august: Første skoledag for elever
September 21  
Oktober 17 9. - 13. oktober: Høstferie (uke 41)
November 22  
Desember 14 20. desember: Siste skoledag før jul
Januar 21 3. januar: Første skoledag etter nytt-år
Februar 17 26. februar - 1. mars: Vinterferie (uke 9)
Mars 15 25. mars - 1. april: Påskeferie (uke 13)
April 21  
Mai 18 1. mai: Arbeidernes dag
9. mai: Kr.Himmelfartsdag
10. mai: Fridag
17. mai: Grunnlovsdag
20.mai: Andre pinsedag
Juni 13 19. juni: Siste skoledag for elever