Målet er at vi skal bli enda bedre til å jobbe sammen på tvers og av hverandre, sånn at innbyggerne oppleve god flyt i hjelpen de mottar.

Eigersund kommune ønske at barn, unge og familier som trenger det skal få tidlig hjelp, at hjelpen er koordinert og at de som mottar hjelp opplever å medvirke.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller trenger hjelp.