Kontakt

Fylkes- og riksveier

Spørsmål om brøyting og strøing av fylkes- og riksveier skal rettes til veitrafikksentralen, telefon 175.

Parkeringsplasser

Parkeringsplassene i sentrum, Areneset, Lerviken, Gruset, Rådhuset og Årstaddalen driftes av Eigersund parkering. Henvendelser vedrørende disse plassene bes rettet direkte til dem.

Kommunale veier

På dagtid kan henvendelser rettes til kommunes sentralbord, mens det utenom arbeidstid, mellom  15:00 og 07:30, benyttes kommunal vinterberedskapsvakt.

  • Sentralbord:  51 46 80 00
  • Vinterberedskapsvakt: 951 27 987

Innkommende telefoner viderekobles til vakthavende, SMS vil derfor ikke komme frem. SMS vil heller ikke bli besvart.

Vinterberedskapsvakt

Eigersund kommune har i tillegg til egne mannskaper også avtale med entreprenører om innleie av brøytetjenester. Veiene på Helleland, Hellvik, Bakkebø, Hestnes - Lædre, Veshovda - Nodland, samt skoler og barnehager brøytes av innleide mannskaper. Øvrig veinett brøytes av egne mannskap.

Uansett hvor i kommunen det er behov for å melde fra om manglende brøyting, strøing eller andre henvendelser, så skal dette som hovedregel skje til kommunes vakttelefon.

Eigersund kommune ber om forståelse for at det vil ta tid fra det begynner å snø til hele veinettet er utbedret. Vi prioriterer hovedgater og veier med busstrafikk. Sidegater og bygater tas med så fort det er kapasitet til dette. Ved langvarig snøfall vil en prioritere å holde hovedveiene åpne, og det må da forventes at det tar minimum 12-24 timer før hele veinettet er ferdig ryddet etter snøfall.

Kontakt ikke akutte henvendelser

Ved henvendelser om vinterdrift som ikke er akutte og gjelder mindre utbedringer, send en e-post til Tone Eikeland.