Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og utemiljø

Miljøavdelingen i StrandgataHovedoppgavene er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftslivsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for flest mulig av kommunens innbyggere.

Tema: Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgVi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Mer..

Tema: Kommunale veier

Jernbaneovergang og vei.jpg Her finner du varige opplysninger om veidrift som omhandler våre kommunale veier i Eigersund. Mer..

Siste nyheter

Gamleveien stengt

Gravemelding og regler for graving

Regler for graving i vei-og trafikkarealer, parker og friområder i Eigersund kommune med betingelser, vilkår, administrative og tekniske bestemmelserog gebyr. Vedtatt av Eigersund kommunstyre.

Dalane vannområde

Dalane vannområde

Dalane vannområde ble opprettet i 2010, som et resultat av Norges gjennomføring av EU sitt vanndirektiv gjennom vår egen nasjonale forskrift i 2007

Hekk

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan

Kommunene har ansvar for investeringer, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet. Som veieier har kommunen også et spesifikt ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier.

Feil eller mangler

Meld fra om feil eller mangler

Meld fra om feil eller mangler på våre anlegg, bygninger, kommunale veier, vann og avløp på skjemaet nederst på siden.

Gatelys

Gatebelysning

Eigersund kommune har ansvar for veibelysningen på kommunale kjøreveier og turveier, samt et delansvar for fylkesveier og enkelte strekk på riksveinettet. Det er inngått en driftsavtale med Skina som har den faglige og praktiske oppfølgingen av anleggene.

Vinterberedskap

Brøyting og vinterdrift

Eigersund kommune har gjennom vintersesongen egen vinterberedskapsvakt. Dersom innbyggere har behov for å melde fra om behov for brøyting eller strøing utenfor ordinær arbeidstid kan de ta kontakt med kommunens vakttelefon.

Hekk

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Veinorm for Eigersund

Veinorm og retningslinjer for belysning

Veinorm for Jæren er en felles kommunalteknisk norm for bygging av veier i de kommuner som deltar i normgruppen. Videre finner du her retningslinjer for belysning.

Kontakt

  • Telefon: 51 46 80 00

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Driftsbase

Tengsareidveien 3

Ansatte:

Leif Terje Aamodt
Rådgiver naturforvaltning - 46631636

Tone Eikeland
Leder - 41231989

Kristine Evjen
Rådgiver
Trine Salvesen Røyneberg
Vannområdekoordinator - 47663389