Dersom det oppstår feil på et anlegg, for eksempel at en pære slokner, kan en enkelt melde fra om dette via Dalane Energi sin feilmeldingstjeneste. Dersom en ikke har mulighet til å melde inn feilen via internett, kan en ta kontakt med Eigersund kommune v/seksjon vei og utemiljø på tlf. 51 46 80 00.