Dersom det oppstår feil på et anlegg, for eksempel at en pære slokner, kan en enkelt melde fra om dette via vår feilmeldingstjeneste. Dersom en ikke har mulighet til å melde inn feilen via internett, kan en ta kontakt med Eigersund kommune v/seksjon vei og utemiljø på tlf. 51 46 80 00.