Graving i offentlige veiarealer og andre offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning av risiko for uønskede hendelser, både for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingen føre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.

Eigersund kommune vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei-og trafikkarealer, men setter strenge vilkår, både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Reglene gjelder også for boring eller pressing under vei, og for føring av luftstrekk over eller langs vei.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker