Veinorm

Veinorm for Jæren er et samarbeidsprosjekt i regi av NKF Nettverksgruppe for Jæren. Normene for planlegging og bygging følger Statens vegvesen håndbøker «Veg og gateutforming» samt «Vegbygging» der dette er hensiktsmessig. Der håndbøkene passer for kommunale veger angir vegnormen særskilt tilpassede krav.

Normen vil være et levende dokument i stadig endring. Det er til en hver tid dokumentet som ligger i lenker nedenfor som gjelder. Har du spørsmål om normen, kontakt med eigersund kommune.

Retningslinjer for belysning

Denne beskrivelsen skal hjelpe utbyggere, entreprenører, konsulenter og andre til å bygge veilysanlegg i henhold til tekniske krav i Eigersund kommune, og sikre at lover, påbud, forskrifter og regler følges.